Poradnik

Rola koordynatora do spraw BHP

Pracownicy firmy FIRE-BHP SECURITY wykonują zadania koordynacyjne ds. BHP na budowach w firmach deweloperskich jak i również u głównych wykonawców.

czytaj całość »

Wpływ długości fali detektora na czułość optycznych czujek dymu

Ogólnie można stwierdzić, że czujki dymu dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów tlących, podczas których powstaje jasny dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itp.

czytaj całość »

Użycie gaśnicy samochodowej

Wielokrotnie podczas szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ próbuję się dowiedzieć jak prawidłowo używać gaśnicy samochodowej od uczestników szkolenia, gdyż nasza firma stara się uświadomić pracowników, iż zdobyta wiedza na szkoleniu z zakresu BHP, PPOŻ czy Pierwszej Pomocy nie tylko jest przydatna w pracy, ale również w życiu codziennym.

czytaj całość »