Rola koordynatora do spraw BHP

koordynator-BHP-na-budowach

Stosownie do treści art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) – dalej k.p., w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
1) współpracować ze sobą,
2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy firmy FIRE-BHP SECURITY wykonują zadania koordynacyjne ds. BHP na budowach w firmach deweloperskich jak i również u głównych wykonawców. Średnio firma prowadzi pod względem koordynacji ds. BHP siedem budów. Najbardziej cieszy fakt, że firmy które raz nam zaufały po zrealizowanej inwestycji proszą nas o dalszą współpracę.
Często w pracy koordynatora ds. BHP jest trudno zapanować nad pracownikami gdyż „stary pracownik wie jak pracować i zabezpieczenia nie są mu potrzebne”. Pamiętam swoje początki jako koordynator ds. BHP wiele ludzi uświadamiałem jak mają pracować. Myślicie, ze to coś pomogło? Nie!. Gdy oddalałem się z miejsca, w którym pracował pracownik, wracał do swoich czynności tak jak je wykonywał, nie przestrzegając żadnych przepisów BHP. Oczywiście nie zawsze tak było, bo i tłumaczenie dawało rezultaty, zazwyczaj młodym pracownikom.
Dlaczego ludzie przestrzegają przepisów BHP na budowie?
Ktoś powie żeby bezpiecznie pracować, jak najbardziej ma rację. Ale w głównej mierze by nie dostać kary finansowej. Kiedyś spotkałem się z takim powiedzeniem „ Że mnie Niemiec nie upilnował tym bardziej BHP-owiec mnie nie upilnuje” i jakie było zdziwienie tego pracownika gdy go BHP-wiec upilnował.
Najmilsza moja chwila jako koordynator ds. BHP gdy starszy pracownik przekazał mi podziękowania od swojej matki. Na początku się zdziwiłem i nie wiedziałem o co chodzi, a on mi wyjaśnił, że w końcu trzeźwy wraca do domu i mi jego mama za to dziękuje. Każdy myśli, że nie ma picia na budowach w tych czasach, jak najbardziej się myli. Nie spotkałem w swojej karierze budowy gdzie bym nie złapał pracownika pod wpływem alkoholu, ale co najbardziej smuci pracownicy nie tylko sięgają po alkohol ale również po narkotyki.
Wiele razy również się spotykałem, że pracownicy byli źle wyposażeni w ochronę osobistą jak i również pod względem sprzętu. Po moich nakazach firmy doposażali ludzi w brakujące wyposażenie i pracownicy byli za to wdzięczni.
Głównymi mankamentami jakie znajdują się na budowach, to ogrodowe przedłużacze oraz warszawskie rusztowania. Nasi pracownicy dają odpowiednie nakazy firmą by wyposażyli pracowników w sprzęt spełniający wymogi budowlane.
Dlatego, chce polecić usługi firmy FIRE-BHP SECURITY jako koordynator ds. BHP na budowie. Nasza kadra ma spore doświadczenie w koordynowaniu budów pod względem BHP. Są to budowy od podstaw, nadbudowy z lokatorami w starej części budynku, czy remonty budynków. Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj współpracy.