Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjneĆwiczenia ewakuacyjne

Zgodnie z § 17. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz warunków ewakuacji  z całego obiektu.”

Firma FIRE – BHP SECURITY organizuje i przeprowadza profesjonalne ćwiczenia ewakuacyjne. W razie potrzeby prowadzący ćwiczenia ewakuacyjne zgłasza pisemnie swoje uwagi i spostrzeżenia, które w przyszłości pomogą uniknąć ewentualnych błędów.

Cennik usług Ppoż

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
od 500 zł netto
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 200 zł netto
Próbna ewakuacja obiektu od 300 zł netto
Doradztwo: dobór sprzętu ppoż, oznakowanie od 150 zł netto
Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego od 200 zł netto
Stały nadzór ppoż / kompleksowa obsługa ppoż od 200 zł netto

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Minimalna wartość jednorazowej usługi z dojazdem konserwatora do zleceniodawcy wynosi 200,00 zł/netto

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i relizowane zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.