Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

instrukcja bezpieczeństwa pożarowegoInstrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonujemy oraz opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków (przygotowujemy budynek pod odbiór Straży Pożarnej):

 • użyteczności publicznej,
 • biurowca,
 • szpitala,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobka,
 • banku,
 • zakładu produkcyjnego,
 • magazynu,
 • centrum handlowego,
 • supermarketu,
 • innych obiektów w których jest wymagana przedmiotowa instrukcja.

Nasze instrukcje są dostosowane do specyfiki użytkowania obiektu oraz prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie oraz zgodne z najnowszymi przepisami z 2012 r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana bardzo dokładnie i starannie, w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, jak również wizję lokalną obiektu oraz wiedzę techniczną i przepisy przeciwpożarowe.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynkówWykonana przez nas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z:

 • Części opisowej zgodnej z § 6. 1 Rozporządzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Części graficznej zawierającej rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, sprzętu przeciwpożarowego, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce.
 • Załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • i innych wg wymagań.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia.

Cennik usług Ppoż

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
od 500 zł netto
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 200 zł netto
Próbna ewakuacja obiektu od 300 zł netto
Doradztwo: dobór sprzętu ppoż, oznakowanie od 150 zł netto
Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego od 200 zł netto
Stały nadzór ppoż / kompleksowa obsługa ppoż od 200 zł netto

Cennik szkoleń ppoż.

Cennik szkoleń PPOŻ
1-4 os. 4-10 os. 11-20 os. > 20 os.
kurs kurs kurs kurs
Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100 zł netto 80 zł netto 60 zł netto do ustalenia

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Minimalna wartość jednorazowej usługi z dojazdem konserwatora do zleceniodawcy wynosi 200,00 zł/netto

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.