Obsługa firm w zakresie BHP – outsourcing BHP

Outsourcing BHPKompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Zajmujemy się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową od 2012 roku. Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie służby BHP.
Nasza oferta obejmuje pełny outsourcing BHP. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie bo to my przejmiemy troskę o wykonanie służby bhp w Państwa firmie, zadbamy o bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie.

Obsługa bhp obejmuje:

  • opracowywanie instrukcji bhp,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
  • okresowe (min. raz w roku) kontrole stanu bhp z protokołem,
  • szkolenia BHP wstępne i okresowe,
  • doradztwo w interpretacji przepisów bhp i metod ich spełnienia,
  • wypełnianie druków do ZUS i GUS, kart czynników szkodliwych,
  • udział w Komisji BHP,
  • nadzór nad terminami szkoleń i ich organizacją;
  • inne wynikające ze zmian w przepisach bhp.

Zapraszamy do współpracy. Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania w zakładce kontakt.

Cennik usług BHP

Ocena ryzyka zawodowego od 150 zł netto
Postępowanie powypadkowe od 250 zł netto
Instrukcje bhp od 60 zł netto
IBWR od 500 zł netto
Koordynator ds. BHP na budowie od 1500 zł netto lub od 100 zł netto/godz
Analiza i ocena stanu bhp w firmie od 200 zł netto
Przygotowanie dokumentacji powypadkowej (protokół) Wypadek 1 osoby od 250 zł netto
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp od 200 zł netto

Cennik szkoleń BHP

Szkolenie bhp 1-4 os. 4-10 os. 11-20 os. > 20 os.
 kurs online kurs online kurs online kurs / online
Szkolenie wstępne bhp 50 zł netto x 45 zł netto x 40 zł netto x do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 170 zł netto 90 zł netto 150 zł netto 85 zł netto 130 zł netto 80 zł netto do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych i innych 60 zł netto 35 zł netto 55 zł netto 30 zł netto 50 zł netto 25 zł netto do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych 100 zł netto 70 zł netto 90 zł netto 65 zł netto 80 zł netto 60 zł netto do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników robotniczych 75 zł netto x 70 zł netto x 65 zł netto x do ustalenia
szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego 150 zł netto 80 zł netto 140 zł netto 70 zł netto 130 zł netto 65 zł netto do ustalenia

Obsługa BHP i PPOŻ – cennik

Liczba osób zatrudnionych w firmie
Miesięczna kwota netto za obsługę BHP i PPOŻ organizacji
0-10 od 180 zł netto
11-20 od 240 zł netto
21-30 od 290 zł netto
31-40 od 350 zł netto
41-50 od 400 zł netto
51-60 od 500 zł netto
61 i więcej od 700 zł netto

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.