Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego Czym jest ryzyko zawodowe?ocena ryzyka zawodowego

Najprościej określając ryzyko zawodowe, nazywa się je prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń na określonym stanowisku pracy związanych z wykonywaną pracą. Dotyczy ukazania strat i niekorzystnych skutków zdrowotnych. Ocena ryzyka zawodowego jest ukazaniem szczegółowych czynników szkodliwych, bądź czynników niebezpiecznych, które narażają na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzi. Taka ocena służy do tego, by ograniczyć lub wyeliminować to, co działa na naszą niekorzyść.

Ocena ryzyka zawodowegoUdział w ocenie ryzyka zawodowego

Nie ma stosownych przepisów, co do których dane osoby muszą brać udział w ocenie ryzyka zawodowego. Może to być pracodawca, wyznaczeni pracownicy, bądź w przypadku pracowników niekompetentnych eksperci i służby zewnętrzne.

Ważne i istotne jest to, by osoba, która bierze udział w tego typu ocenie, posiadała wiedzę i informację na temat:

 • znanych już zagrożeń i rodzajów ryzyka, a także sposobów ich powstawania
 • materiałów, urządzeń i wszelkich technologii, które wykorzystywane są w pracy
 • kontaktu pracowników z niebezpiecznymi materiałami
 • częstotliwości i czasu trwania kontaktu z niebezpiecznym szkodnikiem lub materiałem
 • skutków jakie niesie za sobą takie ryzyko
 • norm, które powinny dane stanowiska spełniać jeśli chodzi o dane niebezpieczeństwo

udział w ocenie ryzyka zawodowego BHPOcena ryzyka zawodowegoKiedy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się na danym stanowisku zawsze, gdy:

 • pojawiają się nowe stanowiska pracy
 • wprowadzone są zmiany na stanowiskach pracy
 • wprowadzone są zmiany w procesie technologicznym
 • wprowadzone są zmiany w organizacji pracy
 • wprowadzone są zmiany w zastosowaniu środków ochrony

Ocena ryzyka zawodowegoOkreślenie oceny ryzyka zawodowego

Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego, chcąc wystawić stosowne dokumenty, należy postępować wedle określonego schematu. Początkowo należy zidentyfikować zagrożenie na podstawie zgromadzonego materiału. Następnie trzeba oszacować poziom ryzyka i ewentualnie zastosować działania korygujące lub zapobiegawcze. Kolejnym elementem jest określenie okresowej oceny ryzyka zawodowego i dalej przekazanie informacji pracownikom, jakie ryzyko zawodowe występuje na danym stanowisku pracy.

ryzyko zawodowe BHPOcena ryzyka zawodowegoPodstawy prawne oceny ryzyka zawodowego

Artykuł 226 Kodeksu Pracy mówi o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jakie występuje na danych stanowiskach pracy i sporządzenie w tym celu stosownej dokumentacji. Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania pracownika o poziomie ryzyka i wskazaniu niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które stworzą tzw. Ryzyko akceptowalne.

Zgodnie z artykułem 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP, również określa się obowiązkowo przeprowadzenie przez pracodawcę takiej oceny, stworzenia dokumentacji i zastosowania środków profilaktycznych, które to ryzyko zmniejszą.

Cennik usług BHP

Ocena ryzyka zawodowego od 150 zł netto
Postępowanie powypadkowe od 250 zł netto
Instrukcje bhp od 60 zł netto
IBWR od 500 zł netto
Koordynator ds. BHP na budowie od 1500 zł netto lub od 100 zł netto/godz
Analiza i ocena stanu bhp w firmie od 200 zł netto
Przygotowanie dokumentacji powypadkowej (protokół) Wypadek 1 osoby od 250 zł netto
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp od 200 zł netto

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.