Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu BHP - WarszawaSzkolenia z zakresu BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm) pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być prowadzone jako:

 • szkolenie wstępne
 • szkolenie okresowe

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie:

 1. szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego „instruktażem ogólnym”. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ten powinni odbyć:
  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 2. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego „instruktażem stanowiskowym”, który przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na następujących stanowiskach:
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

Okresowe szkolenie BHP

Okresowe szkolenia BHP odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Szkolenia BHP dla pracowników

szkolenia BHP WarszawaZwracamy Państwa uwagę, że szkolenia BHP okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej raz w roku.

Dla osób wymienionych w pkt. 1 i 3-5 szkolenia okresowe z BHP powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych co najmniej raz na 6 lat.

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenie okresowe powinni odbyć pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Natomiast dla innych grup pracowników pierwsze szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Dotyczy to następujących pracowników:

 • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
 • administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cennik szkoleń BHP

Szkolenie bhp 1-4 os. 4-10 os. 11-20 os. > 20 os.
 kurs online kurs online kurs online kurs / online
Szkolenie wstępne bhp 50 zł  x 45 zł  x 40 zł  x do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 170 zł  80 zł  150 zł  60 zł  130 zł  50 zł  do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych i innych 50 zł 35 zł  40 zł  30 zł  30 zł  20 zł  do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych 100 zł  50 zł  70 zł  50 zł  60 zł  30 zł  do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp pracowników robotniczych 50 zł  x 40 zł o x 35 zł  x do ustalenia
szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego 80 zł  40 zł  70 zł  40 zł  60 zł  40 zł  do ustalenia

Obsługa BHP i PPOŻ – cennik

Liczba osób zatrudnionych w firmie
Miesięczna kwota netto za obsługę BHP i PPOŻ organizacji
0-10 od 180 zł netto
11-20 od 240 zł netto
21-30 od 290 zł netto
31-40 od 350 zł netto
41-50 od 400 zł netto
51-60 od 500 zł netto
61 i więcej od 700 zł netto

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.