Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowejSzkolenia Ppoż – ochrony przeciwpożarowej

Firma FIRE-BHP SECURITY dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która przeprowadza wszelkiego rodzaju szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

  • zachowania się w trakcie pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • szkolenie z zakresu ewakuacji zgodnie z § 17. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.) „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz warunków ewakuacji  z całego obiektu.”
  • szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego,

Szkolenia przeciwpożarowe

W programie szkolenia ppoż. znajdują się między innymi: postawy prawne dot. prowadzenia ewakuacji, wymogi prawne dot. dróg ewakuacyjnych w budynkach, obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w zakładzie pracy, ogólne zasady postępowania w przypadku ewakuacji, obowiązki pracowników i innych osób znajdujących się w budynku z zakresu ewakuacji, sposoby powiadamiania (alarmowania) o ewakuacji w budynku, sposoby zwalczania pożarów w zarodku, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach.

 

Cennik szkoleń ppoż.

Cennik szkoleń PPOŻ
1-4 os. 4-10 os. 11-20 os. > 20 os.
kurs kurs kurs kurs
Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej 80 zł  60 zł  40 zł  do ustalenia

 

Cennik naszych pozostałych usług:

 

Serwis gaśnic

Rodzaj gaśnicy
Przegląd + konserwacja
Wszystkie typy gaśnic 5 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 15 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 20 zł netto
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 30 zł netto
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 50 zł netto
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-25 17 zł netto

 

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego
30 zł netto / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego 25 zł netto / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego 30 zł netto / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego 5 zł netto / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego 5 zł netto / koc
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) od 80 zł netto / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych 50 zł netto / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 40 zł netto / wyłącznik

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.