Usługi

Usługi BHP WarszawaBHP

 1. Opracowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji BHP:
  • ocena ryzyka zawodowego
  • instrukcje BHP
  • wypadki przy pracy i w drodze do lub z pracy
  • choroby zawodowe i podejrzenia
  • rejestry wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy
  • analizy / ekspertyzy stanu BHP
 2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup  pracowniczych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracą pracowników,
 5. Inspektor BHP w firmie.
 6. Nadzór na budowach BHP.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej - WarszawaOchrona przeciwpożarowa i usługi ppoż.

 1. Opracowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji ppoż.
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
  • plany ewakuacyjne.
  • projekty rozmieszczenia sprzętu ppoż., znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa.
  • scenariusze ewakuacji.
  • analizy / ekspertyzy stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów.
 2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów branży ppoż.
 3. Szkolenia ppoż.
 4. Inspektor ppoż. w firmie.
 5. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 6. Nadzór oraz zabezpieczenie imprez pod względem ochrony   przeciwpożarowej

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.