Wpływ długości fali detektora na czułość optycznych czujek dymu

wpływ długości fali detektora na czułość optycznych czujek dymu ?

W artykule chciałbym się podzielić z czytelnikami spostrzeżeniami po przeprowadzonym doświadczeniu na czułość optycznych czujek dymu DOR 40 i DUR 40 przy spalaniu płomieniowym i bezpłomieniowym drzewa kempas i drzewa sosnowego, gdzie można zaobserwować zadziałanie czujek przy różnych przepływach powietrza. Nie ma nic ważniejszego, jak doświadczenia praktyczne i teoretyczne, żeby tą wiedzę wykorzystać w życiu. Firma FIRE-BHP SECURITY powstała w 01.03.2012r. była to jednoosobowa działalność prowadzona przez mgr inż. poż. Marcina Gałązkę, obecnie współpracuje ze mną inż. Adrian Cycoń. jak i firmy elektryczne, hydrauliczne, budowlane (o profilu ogólnym i elewacji). Dlatego duży nacisk kładziemy na doświadczenie, które możemy przekazać klientowi podczas doradzania z zakresu PPOŻ jaki i BHP. Aby powiększyć naszą wiedzę z zakresu optycznych czujek dymu zostało przeprowadzone badanie wpływu długości fali na czułość optycznych czujek dymu.
Jedną z najważniejszych cech czujki pożarowej jest jej zdolność do wykrywania zjawiska pożarowego. Okazało się, że w badaniu przy spalaniu różnych rodzajów drzewa metodą bezpłomieniową są inne czasy zadziałania. Spowodowane jest to tym, że czujki dymu DUR i DOR różnią się rodzajem zastosowanych diod nadawczych w układzie optycznym i w związku z tym emitowanym promieniowaniem, rozpraszanym na cząsteczkach dymu. Czujka DUR wykorzystuje promieniowanie o krótszej fali niż czujka DOR. Można zauważyć, że wraz ze zwiększeniem przepływu powietrza czas zadziałania czujek zwiększa się. Z doświadczenia wynika, że czujka DUR charakteryzuje się znaczną odpornością na przepływ powietrza przy spalaniu bezpłomieniowym. Przy spalaniu płomieniowym czujka DUR wyraźnie lepiej reaguje od czujki DOR.
Jak się okazało z przeprowadzanego badania spalania drewna czujka DUR40 jest bardziej czuła co do wykrywania pożarów bezpłomieniowych jak i płomieniowych. Z tego badania możemy założyć różne zastosowanie czujek w ochronie pożarowej:

Zastosowanie optycznych czujek dymu

LP.
Pomieszczenie DOR DUR
1 Audytoria, atria + -
2 Archiwa, biblioteki + ++
3 Biura, banki + ++
4 Serwerownie,ośrodki ETO + ++
5 Hotele, pokoje gościnne ++ +
5.1 Hotele, pomieszczenia gospodarcze + -
6 Szpitale, sale chorych ++ -
6.1 Sale przyjęć, pokoje pielęgniarek, administracji + -
6.2 Sale operacyjne, intensywnej opieki + ++
6.3 Pomieszczenia z urządzeniami wielkiej częstotliwości - +
7 Teatry, kina, sale widowiskowe + +
8 Muzea, sale wystawowe + ++
9 Długie korytarze z silnie ukształtowanymi stropami - -
10 Magazyny, hurtownie + ++
11 Magazyny wysokiego składowania - -
12 Wnętrza kościołów + -
13 Obiekty sakralne drewniane nieużytkowane + ++
14 Garaże podziemne + -
15 Pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym + ++
16 Osłony kanałowe + -

Objaśnienia:
– nie zaleca się stosowania
+ dobre zastosowanie
++ bardzo dobre zastosowanie
Ogólnie można stwierdzić, że czujki dymu dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów tlących, podczas których powstaje jasny dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itp. Czujki również charakteryzują się znaczną odpornością na przepływ powietrza, co ukazuje to badanie i tym samym powiększa ich zakres zastosowania w ochronie przeciwpożarowej. Należy pamiętać, że przepływ powietrza ponad 5m/s może generować alarmy fałszywe.
Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie usług PPOŻ. Nasze doświadczenie i praktyka przekłada się w rzetelne wykonanie powierzonych przez Państwa zadań.