Próbna ewakuacja Mińsk Mazowiecki

Ćwiczenia ewakuacyjne

W razie zagrożenia konieczne jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji, umożliwiającej szybkie opuszczenie strefy objętej niebezpieczeństwem. Przygotowanie ludzi do właściwego postępowania i sprawnego wykorzystania dróg ewakuacyjnych możliwe jest dzięki szkoleniom i ćwiczeniom ewakuacyjnym. Szczególnie istotne są działania prewencyjne w zakładach, w których przebywa jednocześnie duża grupa osób.

Prawne wyznaczniki ćwiczeń ewakuacyjnych

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych to obowiązek pracodawcy wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Nakłada ono na właścicieli i zarządców eksploatowanych obiektów użytkowanych przez ponad 50-osobową grupę ludzi obowiązek przeprowadzenia próbnych ewakuacji.

Jak często przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • zakłady zatrudniające więcej niż 50 osób powinny organizować ćwiczenia w odstępie przynajmniej dwuletnim;
  • w przypadku takich obiektów, jak szkoły, przedszkola, internaty i domy studenckie, próbną ewakuację należy przeprowadzić co roku, w terminie do trzech miesięcy od chwili rozpoczęcia użytkowania budynku;
  • w przypadku zakładów karnych i aresztów śledczych, o ćwiczeniach ewakuacyjnych należy zawiadomić komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, do jednego tygodnia przed praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji.

Obowiązki osób ewakuowanych

Próbna ewakuacja WarszawaPodczas ewakuacji ze strefy zagrożenia do obowiązków osób uczestniczących należy wzajemna współpraca oraz słuchanie poleceń osoby sprawującej nadzór nad próbną ewakuacją. Jeśli bezpośrednio nie bierze się udziału w akcji ratowniczej, należy szybko opuścić obiekt, najkrótszą możliwą drogą ewakuacyjną.

Ewakuacja w pierwszej kolejności dotyczy pomieszczeń i obszarów objętych pożarem. Ratowanie ludzkiego życia jest czynnością priorytetową. Ćwiczenia ewakuacyjne, polegające na opuszczeniu wyższych pięter budynku, należy przeprowadzić schodami, bez wykorzystywania dźwigów osobowych i towarowych. Do podstawowych czynności podczas próbnej ewakuacji jest wyłączenie prądu w strefie pożaru.

Należy zadbać o spokojne opuszczenie budynku, bez wywoływania paniki. W przypadku, kiedy została odcięta droga ucieczki grupy osób, należy powiadomić osobę, sprawującą nadzór nad próbną ewakuacją. W opuszczeniu miejsca zagrożenia pomoże Straż Pożarna dysponująca specjalistycznym sprzętem.

Osoby w zadymionych pomieszczeniach muszą zabezpieczyć drogi oddechowe korzystając np. z mokrego materiału oraz poruszać się w pozycji pochylonej, wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji. Warto pamiętać, że w razie potrzeby otworzenia drzwi do pomieszczenia, w którym zauważono pożar, należy schować się za ich płaszczyzną, by uniknąć kontaktu z ogniem.

Po zakończonej próbnej ewakuacji należy sprawdzić obecność pracowników, uczniów i innych osób ewakuowanych. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzona nieobecność którejś z osób, konieczne jest powiadomienie ratowników i sprawdzenie pomieszczeń obiektu.

FIRE – BHP SECURITY zorganizuje i przeprowadzi ćwiczenia ewakuacyjne w Państwa zakładzie. Dokonamy profesjonalnej analizy przeprowadzonej próbnej ewakuacji, co będzie wskaźnikiem na przyszłość i pozwoli uniknąć potencjalnych błędów podczas realnego zagrożenia.

Cennik Ćwiczeń ewakuacyjnych

Zapytaj o ćwiczenia ewakuacyjne

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button