Szkolenia BHP Marcin Gałązka Warszawa

W momencie podejmowania pracy w nowym miejscu może się wydawać, że szkolenie BHP to tylko formalność, którą trzeba dopełnić na nowym stanowisku. Wiele osób myśli, że jest wiele dużo bardziej istotnych spraw i tematów, które należy przypilnować i których trzeba się nauczyć. Nic bardziej mylnego. Przeprowadzenie szkolenia BHP jest obowiązkiem, którego należy dopilnować przede wszystkim z powodu dbania o bezpieczeństwo pracowników.

Regulacje prawne

Kwestie konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP dla pracowników są regulowane prawnie. Mówią o tym dokładnie zapisy Kodeksu Pracy. Na ich podstawie można zauważyć, że pracownik, który nie przeszedł niezbędnego szkolenia z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nie ma odpowiednich kwalifikacji, na przykład związanych z obsługą maszyny, nie może podjąć pracy na danym stanowisku. Niezbędne jest nie tylko przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP, ale także okresowych, które należy powtarzać co kilka lat. Czas ten różni się w zależności od zajmowanego stanowiska pracy.

Kary za dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP

Skoro kwestie konieczności przeprowadzenia szkolenia BHP w zakładzie pracy są regulowane prawnie, to trzeba liczyć się z tym, że za ich nieprzestrzeganie mogą grozić kary. To, czy obowiązek zorganizowania szkolenia został dopełniony, może sprawdzić Państwowa Inspekcja Pracy. Warto wiedzieć, że PIP może przeprowadzić kontrolę zarówno po zgłoszeniu, jak i rutynowo – by sprawdzić, czy w danym zakładzie pracy wszystko odbywa się w zgodzie z Kodeksem Pracy. Jeśli znajdzie jakieś uchybienia, między innymi związane z nieprzeprowadzeniem szkolenia BHP wśród pracowników, prawdopodobnie na pracodawcę nałoży mandat. Może on wynosić od tysiąca do nawet trzydziestu tysięcy złotych, w zależności od skali przewinienia. Ponadto, jeżeli takie nieprawidłowości w danym zakładzie pracy pojawiały się już wcześniej, jeśli te same przepisy zostaną złamane w ciągu dwóch lat, PIP może nałożyć na pracodawcę dodatkową karę w wysokości pięciu tysięcy złotych. Jeżeli sprawa związana z uchybieniami w kwestii przeszkolenia pracowników pod kątem przepisów BHP trafi do sądu, za takie wykroczenie przedsiębiorca zapłaci nawet dziesięć tysięcy złotych.

Jeśli dotyczy to osób prawnych lub jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej kara ta wzrasta już do pięćdziesięciu tysięcy. Zdarza się, że pomimo takich obostrzeń i kar te uchybienia wciąż są powtarzane. Wtedy kara finansowa może wynieść od pięćdziesięciu nawet do dwustu tysięcy złotych.

Najpoważniejsze konsekwencje mogą jednak spotkać pracodawcę, jeśli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku z powodu niedopilnowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi może się ubiegać o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, w zależności od tego, jak duże obrażenia pojawiły się w związku z incydentem. Jeżeli zostanie wykazane, że do wypadku doszło z powodu rażących zaniedbań w zakresie BHP ze strony pracodawcy, może mu grozić nawet do trzech lat więzienia.

Jak widać, konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP, a także z dopuszczeniem pracownika bez uprzedniego przeszkolenia, mogą być bardzo poważne. Nie można więc lekceważyć tematu przeprowadzania szkoleń BHP w firmie i pamiętać o ich regularnym powtarzaniu.

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie pracowników, musi mieć świadomość, że wiąże się z tym wiele obowiązków z jego strony – w tym konieczność przeprowadzenia szkoleń BHP. Pierwsze z nich, wstępne, jest organizowane jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Ma na celu zapoznanie nowego pracownika z podstawowymi zasadami obowiązującymi w firmie, a także ze stanowiskiem, które ma objąć. Potem należy powtarzać organizację szkoleń okresowych, które mają przypomnieć pracownikom podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także być okazją do przekazania nowych informacji, na przykład w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Każde z tych szkoleń ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Call Now Button