Dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Doradztwo: dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Firma FIRE-BHP SECURITY doradzi Państwu prawidłowy dobór sprzętu gaśniczego jaki musi być wyposażony budynek. Oraz jak efektywnie oznakować drogi ewakuacyjne by ludzie w jak najszybszym czasie opuścili budynek.

Prawidłowy dobór sprzętu gaśniczego pozwoli Państwu zabezpieczyć w jak najlepszym stopniu budynek oraz pozwoli w pierwszej fazie pożaru podjęcie działań gaśniczych. Trzeba pamiętać, że gaśnice służą do zwalczania pożarów w zarodku i są wtedy najbardziej efektywne. Oprócz doboru sprzętu pożarowego jaki jest najlepszy dla Państwa, nasza firma doradzi czy jest jego wystarczając. Gdyż przepisy z 7 czerwca 2010r. mówią:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

  1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionym stałym urządzeniem gaśniczym:
    • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
    • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
    • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
  3. maksymalne dojście do gaśnicy musi wynosić 30 m.

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z przepisów przeciwpożarowych , a w szczególności: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Również w tym przypadku nasza firma doradzi Państwu jak prawidłowo oznakować budynek, by w jak najlepszym stopniu zabezpieczyć pracowników podczas pożaru lub innego miejscowego zdarzenia. Po doborze sprzętu pożarowego jak i oznakowania ewakuacyjnego nasza firma może dla Państwa wykonać montaż powyższych elementów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług. Wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej przekłada się na rzetelne i profesjonalne podejście do zlecenia.

Cennik Doboru sprzętu ppoż. i oznakowania

Zapytaj o dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...