Dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Doradztwo: dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Firma FIRE-BHP SECURITY doradzi Państwu prawidłowy dobór sprzętu gaśniczego jaki musi być wyposażony budynek. Oraz jak efektywnie oznakować drogi ewakuacyjne by ludzie w jak najszybszym czasie opuścili budynek.

Prawidłowy dobór sprzętu gaśniczego pozwoli Państwu zabezpieczyć w jak najlepszym stopniu budynek oraz pozwoli w pierwszej fazie pożaru podjęcie działań gaśniczych. Trzeba pamiętać, że gaśnice służą do zwalczania pożarów w zarodku i są wtedy najbardziej efektywne. Oprócz doboru sprzętu pożarowego jaki jest najlepszy dla Państwa, nasza firma doradzi czy jest jego wystarczając. Gdyż przepisy z 7 czerwca 2010r. mówią:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

  1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionym stałym urządzeniem gaśniczym:
    • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
    • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
    • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
  3. maksymalne dojście do gaśnicy musi wynosić 30 m.

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z przepisów przeciwpożarowych , a w szczególności: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Również w tym przypadku nasza firma doradzi Państwu jak prawidłowo oznakować budynek, by w jak najlepszym stopniu zabezpieczyć pracowników podczas pożaru lub innego miejscowego zdarzenia. Po doborze sprzętu pożarowego jak i oznakowania ewakuacyjnego nasza firma może dla Państwa wykonać montaż powyższych elementów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług. Wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej przekłada się na rzetelne i profesjonalne podejście do zlecenia.

Cennik Doboru sprzętu ppoż. i oznakowania

Zapytaj o dobór sprzętu ppoż. i oznakowanie

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button