Dokumentacja powypadkowa BHP

Dokumentacja powypadkowa BHP

Zebranie kompletnej dokumentacji BHP jest gwarancją, że postępowanie powypadkowe będzie przebiegało w sposób bezproblemowy. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie dokumentacji powypadkowej z pełnym wykorzystaniem potrzebnej specjalistycznej wiedzy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej poprzedza szereg czynności, które leżą w gestii pracodawcy. Należą do nich:

 • zbadanie wszystkich okoliczności i  przyczyn wypadku, jakiemu uległ pracownik;
 • powołanie zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzą pracownik BHP oraz społeczny inspektor bhp w firmie; w sytuacji braku kompetentnych osób, które mogłyby spełnić powierzone zadania, możliwe jest zatrudnienie specjalistów BHP oraz ppoż. spoza przedsiębiorstwa;
 • dokonanie przez zespół powypadkowy prawnej kwalifikacji zajścia;
 • zadbanie o wykonanie dokumentacji faktograficznej obejmującej między innymi zdjęcia z miejsca wypadku oraz opis wydarzenia przekazany przez osobę poszkodowaną i świadków wypadku;
 • uzyskanie zaświadczenia o doznanych przez pracownika obrażeniach;
 • przygotowanie protokołów powypadkowych;
 • wydanie zarządzeń powypadkowych oraz przepisów BHP;
 • opracowanie karty wypadku oraz wpisanie zdarzenia do rejestru wypadków;
 • zebranie całej dokumentacji, zgodnie z wymogami ZUS-u.

Protokoły powypadkowe

Protokół powypadkowy WarszawaWypadki w miejscu pracy zdarzają się pomimo dążenia pracodawców i pracowników do zachowania daleko idącej ostrożności. Pracownik w czasie wykonywania pracy może doznać uszkodzenia ciała na skutek różnorodnych czynników zewnętrznych. Czasami, w wyniku wypadku, dochodzi do śmierci osoby poszkodowanej. Każdy wpadek wymaga przygotowania protokołu powypadkowego.

Sporządzenie protokołu powypadkowego jest czynnością wchodzącą w skład procedury powypadkowej. Treść dokumentu opracowuje zespół powypadkowy, a pracodawca zatwierdza jego ustalenia. Zawartość protokołu musi zostać udostępniona osobie poszkodowanej lub rodzinie zmarłego pracownika, w  wyniku czego mogą zostać zgłoszone dodatkowe uwagi. Po zatwierdzeniu protokołu, pracownik lub rodzina zmarłego pracownika otrzymują dokument, który zawiera wyjaśnienia osób biorących udział w zdarzeniu i świadków wypadku. Zdarzenie, w wyniku którego  pracownik doznał urazu ciężkiego lub śmiertelnego, a także w sytuacji wypadku zbiorowego, wymaga złożenia protokołu powypadkowego w Inspektoracie Pracy.

Specjaliści z FIRE-BHP SECURITY w sposób profesjonalny ustalą przyczyny i okoliczności wypadków, które miały miejsce na terenie zakładu w czasie wykonywania pracy, a także w drodze do pracy i w czasie powrotu pracownika do domu.

Karta wypadkowa

Po zatwierdzeniu protokołów powypadkowych na podstawie wzoru określonego przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zostaje sporządzona statystyczna karta wypadku. Wypełnioną kartę drogą elektroniczną pracodawca przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego. W gestii pracodawcy jest również prowadzenie rejestru wypadków przy pracy.

Rejestr wypadków musi zawierać:

 • dane osobowe osoby poszkodowanej;
 • informacje dotyczące daty wypadku oraz miejsca, w którym się wydarzył;
 • opis urazów, jakich doznał poszkodowany pracownik;
 • datę opisania protokołu powypadkowego,
 • ustalenie, czy doszło do wypadku przy pracy;
 • Informację o przekazaniu wniosku o świadczenia powypadkowe do ZUS-u;
 • określenie liczby dni niezdolności do wykonywania pracy będących następstwem wypadku;
 • uwagi zespołu powypadkowego.

Nasza firma zapewni pomoc specjalistów BHP i ppoż. oraz przygotuje potrzebną dokumentację. Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie spraw związanych z BHP i ppoż.

Cennik Dokumentacji powypadkowej BHP

Zapytaj o dokumentację powypadkową BHP

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...