Dokumentacja powypadkowa BHP

Dokumentacja powypadkowa BHP

Zebranie kompletnej dokumentacji BHP jest gwarancją, że postępowanie powypadkowe będzie przebiegało w sposób bezproblemowy. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie dokumentacji powypadkowej z pełnym wykorzystaniem potrzebnej specjalistycznej wiedzy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej poprzedza szereg czynności, które leżą w gestii pracodawcy. Należą do nich:

 • zbadanie wszystkich okoliczności i  przyczyn wypadku, jakiemu uległ pracownik;
 • powołanie zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzą pracownik BHP oraz społeczny inspektor bhp w firmie; w sytuacji braku kompetentnych osób, które mogłyby spełnić powierzone zadania, możliwe jest zatrudnienie specjalistów BHP oraz ppoż. spoza przedsiębiorstwa;
 • dokonanie przez zespół powypadkowy prawnej kwalifikacji zajścia;
 • zadbanie o wykonanie dokumentacji faktograficznej obejmującej między innymi zdjęcia z miejsca wypadku oraz opis wydarzenia przekazany przez osobę poszkodowaną i świadków wypadku;
 • uzyskanie zaświadczenia o doznanych przez pracownika obrażeniach;
 • przygotowanie protokołów powypadkowych;
 • wydanie zarządzeń powypadkowych oraz przepisów BHP;
 • opracowanie karty wypadku oraz wpisanie zdarzenia do rejestru wypadków;
 • zebranie całej dokumentacji, zgodnie z wymogami ZUS-u.

Protokoły powypadkowe

Protokół powypadkowy WarszawaWypadki w miejscu pracy zdarzają się pomimo dążenia pracodawców i pracowników do zachowania daleko idącej ostrożności. Pracownik w czasie wykonywania pracy może doznać uszkodzenia ciała na skutek różnorodnych czynników zewnętrznych. Czasami, w wyniku wypadku, dochodzi do śmierci osoby poszkodowanej. Każdy wpadek wymaga przygotowania protokołu powypadkowego.

Sporządzenie protokołu powypadkowego jest czynnością wchodzącą w skład procedury powypadkowej. Treść dokumentu opracowuje zespół powypadkowy, a pracodawca zatwierdza jego ustalenia. Zawartość protokołu musi zostać udostępniona osobie poszkodowanej lub rodzinie zmarłego pracownika, w  wyniku czego mogą zostać zgłoszone dodatkowe uwagi. Po zatwierdzeniu protokołu, pracownik lub rodzina zmarłego pracownika otrzymują dokument, który zawiera wyjaśnienia osób biorących udział w zdarzeniu i świadków wypadku. Zdarzenie, w wyniku którego  pracownik doznał urazu ciężkiego lub śmiertelnego, a także w sytuacji wypadku zbiorowego, wymaga złożenia protokołu powypadkowego w Inspektoracie Pracy.

Specjaliści z FIRE-BHP SECURITY w sposób profesjonalny ustalą przyczyny i okoliczności wypadków, które miały miejsce na terenie zakładu w czasie wykonywania pracy, a także w drodze do pracy i w czasie powrotu pracownika do domu.

Karta wypadkowa

Po zatwierdzeniu protokołów powypadkowych na podstawie wzoru określonego przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zostaje sporządzona statystyczna karta wypadku. Wypełnioną kartę drogą elektroniczną pracodawca przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego. W gestii pracodawcy jest również prowadzenie rejestru wypadków przy pracy.

Rejestr wypadków musi zawierać:

 • dane osobowe osoby poszkodowanej;
 • informacje dotyczące daty wypadku oraz miejsca, w którym się wydarzył;
 • opis urazów, jakich doznał poszkodowany pracownik;
 • datę opisania protokołu powypadkowego,
 • ustalenie, czy doszło do wypadku przy pracy;
 • Informację o przekazaniu wniosku o świadczenia powypadkowe do ZUS-u;
 • określenie liczby dni niezdolności do wykonywania pracy będących następstwem wypadku;
 • uwagi zespołu powypadkowego.

Nasza firma zapewni pomoc specjalistów BHP i ppoż. oraz przygotuje potrzebną dokumentację. Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie spraw związanych z BHP i ppoż.

Cennik Dokumentacji powypadkowej BHP

Zapytaj o dokumentację powypadkową BHP

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button