Konserwacja koca gaśniczego

Stosowanie właściwej gaśnicy ppoż. umożliwia skuteczne ugaszenie pożaru. W czasie szkolenia przeciwpożarowego pracownicy zdobywają umiejętność rozpoznawania zarówno klasy pożaru, jak i poprawnego posługiwania się odpowiednią gaśnicą.

Rodzaje pożarów sposób zapobiegania:

Zanim przystąpimy do ugaszenia pożaru, warto uświadomić sobie, że różne materiały płoną w inny sposób i ich ugaszenia wymaga zastosowania odpowiedniego środka gaśniczego. Pożary oznakowano kolejnymi literami alfabetu:

  • pożar grupy A – obejmuje materiały palne  stałe, pochodzenia organicznego (węgiel, drewno, tkaniny); ugasić pożar można przy pomocy piasku, wody oraz gaśnic pianowych i płynowych;
  • pożar grupy B – oznacza palenie się cieczy palnych, np. alkoholi, lakierów, nafty, itp. oraz materiałów ulegających procesowi topnienia pod wpływem wysokiej temperatury – parafiny, smoły, itp.; podobnie jak w grupie A, do ugaszenia pożaru stosowane są gaśnice pianowe i płynowe, woda i piasek;
  • pożar grupy C – to pożary gazów palnych, takich jak acetylen, metan, propan, czy gaz ziemny; pożar tego typu wymaga zastosowania gaśnicy CO2, proszku gaśniczego lub halonu;
  • pożar grupy D – obejmuje płonące metale oraz ich stopy; do gaszenia używa się proszku gaśniczego, dwutlenku węgla i halonu;
  • pożar grupy F – oznacza pożary tłuszczów i olejów spożywczych, do gaszenia których używane są specjalne gaśnice płynowe, proszkowe, pianowe oraz śniegowe.
Call Now Button