Szkolenia PPOŻ z dojazdem do firmy

Każda firma zatrudniająca pracowników powinna funkcjonować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W trosce o komfort wykonywanych czynności należy dostosować miejsce pracy do podstawowych wymogów, jednakże mnogość przepisów prawnych, a co za tym idzie czynników, na które należy zwrócić uwagę, pochłania cenny czas. Warto zatem skorzystać z doradztwa doświadczonych inspektorów BHP, którzy posiadają niezbędną wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również przeszkolą pracowników i poinformują o ewentualnych zagrożeniach.

Zaufaj profesjonalistom

Wśród wielu firm oferujących usługi BHP na rynku, warto zaufać rzetelnej i sprawdzonej firmie. Fire BHP Security oferuje pomoc w dziedzinie doradztwa i przystosowania przedsiębiorstwa, tak by spełniało ono wszelkie rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Jakie korzyści płyną zatem z korzystania zewnętrznych firm? Tego typu działanie przede wszystkim całkowicie zwalnia przedsiębiorstwo z konieczności przeprowadzania cyklicznych kontroli oraz szkolenia pracowników – decydując się na wybór sprawdzonego inspektora BHP zyskuje się pewność, że wszystkie dotychczasowe zadania spoczywają w rękach doświadczonych osób, które w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć doradzą najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Kolejną korzyścią są znaczne oszczędności, bowiem, w przypadku ewentualnych kontroli zewnętrznych organów państwowych, wynajęty inspektor BHP dokona szczegółowego przeglądu firmy pod kątem ewentualnych uchybień. Tym samym generuje to spore oszczędności dla przedsiębiorstwa, bowiem praca fachowca skutecznie pozwala uniknąć wysokich kar liczonych w tysiącach złotych. Innymi słowy, jest to gwarancja bezproblemowych kontroli, a co za tym idzie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co ważne – w wielu zakładach pracy istnieje dodatkowy obowiązek zatrudnienia pracownika, który ma pełnić rolę specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystanie z usług zewnętrznych doradców generuje kolejne oszczędności dla firmy, bowiem takie rozwiązanie całkowicie znosi ten wymóg. Jest to zatem w pełni legalny i ekonomiczny z perspektywy właściciela wybór, który nie wymaga stworzenia dodatkowego miejsca pracy.

Doświadczony inspektor BHP – na co możesz liczyć

Oprócz ogólnych czynności związanych z dostosowaniem zakładu do specjalistycznych norm, doświadczony inspektor BHP wykona pozostałe prace wpływające na wysoki poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Przede wszystkim mowa o koniecznym przeszkoleniu wszystkich pracowników – ma to ogromne znaczenie w przypadku sytuacji kryzysowych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. 

Kolejnym aspektem jest ułożenie szczegółowego regulaminu, który składa się z jasnych instrukcji oraz procedur, jakie należy wykonać w przypadku wypadku w miejscu pracy. Zaufanie zewnętrznym inspektorom jest doskonałym rozwiązaniem także w sytuacjach, kiedy na przedsiębiorcy spoczywa wymóg posiada służby BHP, która szybko zapobiega i niweluje skutki wypadków. 

Oprócz sprawowania funkcji inspektora w zakładzie pracy, specjaliści Fire BHP Security z powodzeniem przestrzegają prawidłowości prac podczas różnego rodzaju prac budowlanych – w tym na przykład podczas budowy domu lub innego obiektu. Dzięki wyborze wszystkich usług BHP ze sprawdzonej i doświadczonej firmy, właściciel przedsiębiorstwa zyskuje spore udogodnienie w postaci jednej faktury, która ułatwia sposób płatności za wykonane prace.

Wybór doświadczonego specjalisty z zewnętrznej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku w dziedzinie usług BHP pozwala na spore oszczędności finansowe zarówno unikając dotkliwych kar ze strony chociażby Okręgowej inspekcji Pracy, jak również znosi to konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby. Atrakcyjny koszt pozwala na wybór kompleksowej obsługi firmy oraz możliwości skorzystania z konkretnej usługi. Jest to również gwarancja najwyższego bezpieczeństwa w miejscu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, a zdobyta przez pracowników wiedza pozwoli sprawnie postępować podczas niebezpiecznych sytuacji.

Call Now Button