Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Użytkownicy obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, budynków inwentarskich i magazynów obowiązani są do opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie instrukcji ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) musi zawierać takie warunki przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu, które będą uwzględniać specyfikę danego budynku, rodzaj prowadzonej w nich działalności, warunki techniczne, a także zagrożenie wybuchem. Do sporządzenia instrukcji potrzebne są dane, które dostarczyć powinien Klient. FIRE-BHP SECURITY, przed opracowaniem instrukcji ppoż., przeprowadzi w przedsiębiorstwie szczegółową wizję lokalną.

Zgodna z wymogami prawa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera część opisową oraz część graficzną. Dodatkowymi składowymi są załączniki zawierające np. potwierdzenie zaznajomienia się z instrukcją ppoż. przez pracowników, karty charakterystyki niebezpiecznych substancji, czy protokół zabezpieczenia działań zagrożonych pożarem. Wymagane jest aktualizowanie IBP. Każdy pracownik, ekipy ratownicze oraz wszystkie osoby przebywające w przedsiębiorstwie powinny mieć dostęp do instrukcji, dlatego należy ją umieścić w widocznym miejscu.

Część opisowa instrukcji ppoż.

Dokument musi zawierać określone w prawie procedury, informacje i plany. FIRE-BHP SECURITY przygotuje profesjonalną instrukcję IBP uwzględniającą wytyczne rozporządzenia MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w ramach której znajdować się będą:

  • procedury ewakuacyjne opracowane po dokonaniu wizji lokalnej; szczególnie istotne jest dokładne opisanie postępowania w razie zagrożenia pożarowego dla osób, pełniących konkretne funkcje oraz dla grup pracowników;
  • wyczerpujące informacje na temat budynków, które umożliwiają opracowanie warunków ochrony ppoż. dla każdego obiektu;
  • plany ewakuacyjne omawiające sposoby postępowania na wypadek pożaru, zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi oraz wskazujące na sposób przeprowadzenia próbnej ewakuacji;
  • zasady użycia sprzętu ppoż., typu gaśnice i hydranty, które znajdują się w obiektach oraz informacje o przeglądach gaśnic, hydrantów i przeglądach systemów oddymiania.

Część graficzna instrukcji ppoż.

Korzystaj ze znaków bhp

Nieodłącznym elementem instrukcji ppoż. jest schemat graficzny, który pozwala w szybki sposób zorientować się w rozmieszczeniu na terenie firmy sprzętu przeciwpożarowego oraz gaśniczego. W części graficznej instrukcji znajdują się znaki ewakuacyjne, plan ewakuacji ludzi oraz usytuowanie obiektów przedsiębiorstwa na planie działki.

Zapraszamy do współpracy. FIRE-BHP SECURITY wykona dla Państwa profesjonalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotuje budynek do bezproblemowego odbioru przez Straż Pożarną. W ramach oferowanych usług opracujemy instrukcje ppoż. dla obiektów użyteczności publicznej, budynków przedszkoli, szkół i żłobków, obiektów mieszczących różnego typu biura a także dla zakładów produkcyjnych, magazynów i obiektów inwentarskich.

Cennik Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zapytaj o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button