Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Użytkownicy obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, budynków inwentarskich i magazynów obowiązani są do opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie instrukcji ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) musi zawierać takie warunki przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu, które będą uwzględniać specyfikę danego budynku, rodzaj prowadzonej w nich działalności, warunki techniczne, a także zagrożenie wybuchem. Do sporządzenia instrukcji potrzebne są dane, które dostarczyć powinien Klient. FIRE-BHP SECURITY, przed opracowaniem instrukcji ppoż., przeprowadzi w przedsiębiorstwie szczegółową wizję lokalną.

Zgodna z wymogami prawa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera część opisową oraz część graficzną. Dodatkowymi składowymi są załączniki zawierające np. potwierdzenie zaznajomienia się z instrukcją ppoż. przez pracowników, karty charakterystyki niebezpiecznych substancji, czy protokół zabezpieczenia działań zagrożonych pożarem. Wymagane jest aktualizowanie IBP. Każdy pracownik, ekipy ratownicze oraz wszystkie osoby przebywające w przedsiębiorstwie powinny mieć dostęp do instrukcji, dlatego należy ją umieścić w widocznym miejscu.

Część opisowa instrukcji ppoż.

Dokument musi zawierać określone w prawie procedury, informacje i plany. FIRE-BHP SECURITY przygotuje profesjonalną instrukcję IBP uwzględniającą wytyczne rozporządzenia MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w ramach której znajdować się będą:

  • procedury ewakuacyjne opracowane po dokonaniu wizji lokalnej; szczególnie istotne jest dokładne opisanie postępowania w razie zagrożenia pożarowego dla osób, pełniących konkretne funkcje oraz dla grup pracowników;
  • wyczerpujące informacje na temat budynków, które umożliwiają opracowanie warunków ochrony ppoż. dla każdego obiektu;
  • plany ewakuacyjne omawiające sposoby postępowania na wypadek pożaru, zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi oraz wskazujące na sposób przeprowadzenia próbnej ewakuacji;
  • zasady użycia sprzętu ppoż., typu gaśnice i hydranty, które znajdują się w obiektach oraz informacje o przeglądach gaśnic, hydrantów i przeglądach systemów oddymiania.

Część graficzna instrukcji ppoż.

Korzystaj ze znaków bhp

Nieodłącznym elementem instrukcji ppoż. jest schemat graficzny, który pozwala w szybki sposób zorientować się w rozmieszczeniu na terenie firmy sprzętu przeciwpożarowego oraz gaśniczego. W części graficznej instrukcji znajdują się znaki ewakuacyjne, plan ewakuacji ludzi oraz usytuowanie obiektów przedsiębiorstwa na planie działki.

Zapraszamy do współpracy. FIRE-BHP SECURITY wykona dla Państwa profesjonalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotuje budynek do bezproblemowego odbioru przez Straż Pożarną. W ramach oferowanych usług opracujemy instrukcje ppoż. dla obiektów użyteczności publicznej, budynków przedszkoli, szkół i żłobków, obiektów mieszczących różnego typu biura a także dla zakładów produkcyjnych, magazynów i obiektów inwentarskich.

Cennik Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zapytaj o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...