Próbna ewakuacja Warszawa

Przez pożar rozumiemy proces polegający na niekontrolowanym spalaniu materiałów organicznych lub nieorganicznych. Zdarza się podczas wyładowań atmosferycznych, wybuchu wulkanu oraz innych zjawisk, na które człowiek nie ma wpływu.

Do pożaru może dojść także z powodu niefrasobliwego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi, w czasie wypadków komunikacyjnych, awarii sieci elektrycznych lub gazowych oraz z powodu podpalenia. Sposób postępowania w obliczu pożaru może skutkować szybkim ugaszeniem, a nawet uchronić zdrowie i życie istot żywych.

Pożar w gospodarstwie domowym

Pożar pojawia się niespodziewanie. Doszło do zapalenie się tłuszczu w garnku, od płomienia świecy zajęła się firanka, płomień zajął urządzenie elektryczne lub zauważyliśmy, że pali się na zewnątrz mieszkania. Jak postąpić, by szybko ugasić pożar? Warto zamontować w mieszkaniu czujki dymu, które wykryją pożar na etapie tlących się przedmiotów. Urządzenie sprawdzi się w mieszkaniu, garażu i w pomieszczeniach gospodarczych. Jednak w razie pojawienia się ognia, szybka reakcja może uchronić życie.

Oto kilka skutecznych rad, które pomogą szybko ugasić pożar.

  1. Najlepszym środkiem gaśniczym jest woda, więc polanie nią małego ognia, szybko ugasi płomienie.
  2. Palący się tłuszcz ugasi sól, a płomienie w obrębie garnka lub patelni należy przytłumić pokrywką.
  3. Nie wolno kierować wody na urządzenia elektryczne!
  4. Jeśli doszło do zapalenia się odzieży, a nie możemy jej zdjąć, płomienie stłumi położenie się na ziemi i obracanie się z boku na bok. Pęd powietrza w czasie ucieczki spowoduje podsycenie ognia.

Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko i w ciągu kilku minut może objąć mieszkanie i cały dom. Najważniejsze jest wyprowadzenie na zewnątrz mieszkania ludzi i domowych zwierząt. Życiu zagrażają nie tylko płomienie. Dym i trujące gazy, wydzielające się z palących się przedmiotów, mogą doprowadzić do poparzenia układu oddechowego, a trujące wyziewy doprowadzą do utraty orientacji i właściwej oceny sytuacji, więc wyjście na zewnątrz jest jedyną racjonalną decyzją. Bezwzględnie musimy także zaalarmować wszystkie osoby, przebywające w pobliżu miejsca objętego pożarem oraz wezwać straż pożarną.

Właściwe gaszenie pożaru na własną rękę

Zanim przyjedzie straż pożarna, można przystąpić do gaszenia pożaru na własną rękę. Ugaszenie pożaru we wczesnej fazie, zapobiegnie utracie mienia, co zawsze wiąże się z dużymi kosztami. Jeśli dysponujemy gaśnicą, pamiętajmy o sposobach jej zastosowania:

  • używamy gaśnicy, kierując materiał gaśniczy w stronę pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru;
  • palące się ściany polewamy od dołu do góry;
  • jeśli palą się ściekające substancje płynne, gasimy płomień od góry do dołu;
  • o ile istnieje taka możliwość należy zaatakować pożar kilkoma gaśnicami równocześnie.

Na uwadze należy mieć zawsze drogę ucieczki.

Ratujemy domowników i zwierzęta

Może się zdarzyć, że pożar wybuchł w czasie nocnego wypoczynku. Nie zawsze możemy opuścić mieszkanie. Szalejące płomienie mogą odciąć drogę ewakuacji. Jak należy wówczas postąpić? Pamiętajmy, że dym i rozgrzane pożarem powietrze występuje w górnej warstwie pomieszczenia. Jeśli drzwi nie są rozgrzane, szybko uciekajmy z mieszkania w pozycji pochylonej, bowiem w dolnych partiach będziemy bezpieczni. Jeśli drzwi mieszkania są rozgrzane, opuśćmy mieszkanie przez okno lub, jeśli to niemożliwe, wzywajmy pomocy. Wywieszenie w oknie białego prześcieradła będzie znakiem dla ratowników, że oczekujemy na pomoc.

Zwierzęta gospodarskie wyprowadzić trzeba z pomieszczeń zagrożonych pożarem. Trzodę chlewną wypuszczamy na podwórze, jednak bydłu, dla uniknięcia popłochu, trzeba przykryć kocami łby. Owce wypuszczamy na zewnątrz – pójdą za przewodnikiem stada lub za każdą owcą, która na zewnątrz zacznie beczeć. Ptaki najbezpieczniej wynieść w workach.

Nie wolno wchodzić do budynków po pożarze. Uszkodzone ściany i sufity mogą okazać się śmiertelną pułapką. O przydatności budynku do użytkowania zadecyduje inspektor budowlany.

Nasza firma może w skuteczny sposób przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa ppoż. zarówno na potrzeby indywidualnych klientów, jak i przedsiębiorstw. W zakresie naszego działania znajduje się między innymi przegląd gaśnic, przegląd hydrantów oraz przegląd drzwi ppoż. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Call Now Button