Strażak na obiekcie Warszawa

Pożar wywołuje strach. Często paraliżuje i sprawia, że osoby zagrożone nie potrafią podjąć odpowiednich działań. Najważniejszą zasadą jest zachowanie spokoju. Panika wywołana pożarem może skutkować tragicznymi zdarzeniami. Jak należy zachować się, kiedy zauważymy pożar?

Po pierwsze – alarmujemy!

Kiedy dojdzie do pożaru, należy jak najszybciej wszcząć alarm. Wszyscy, znajdujący się w strefie zagrożenia, powinni jak najszybciej ją opuścić dostępnymi drogami ewakuacyjnymi. Alarmujemy w każdy możliwy sposób – dźwiękiem oznaczającym alarm, przy pomocy telefonów, głosem, itp.

Następnie należy przystąpić do zawiadomienia straży pożarnej dzwoniąc pod nr 998 lub na Europejski Numer Alarmowy 112. Zgłaszający pożar zostanie poproszony o podanie niezbędnych informacji, tj.:

  • danych osobowych oraz numeru telefonu, z którego zgłaszany jest pożar;
  • lokalizacji pożaru oraz, w wypadku pożaru w obiekcie, piętra, na którym się pali, wraz z określeniem, co się pali;
  • poinformowanie, czy w strefie zagrożenia znajdują się ludzie.

Przeprowadzenie rozmowy z dyżurującym ratownikiem w sposób wyczerpujący i spokojny, w znaczny sposób ułatwi podjęcie czynności ratowniczych.

Po drugie – działamy!

Wszystkie sprawne osoby powinny przystąpić do ratowania życia ludzi, znajdujących się na obszarze pożaru. Płomienie gasi się wszystkimi dostępnymi środkami gaśniczymi. W przedsiębiorstwach akcją kieruje przełożony, poza zakładem pracy – osoba o cechach przywódczych, potrafiąca ocenić sytuację i wydać dyspozycje w sprawie ewakuacji i akcji gaśniczej.

Po trzecie – ewakuacja

Plany ewakuacyjne wskazują szybką i bezpieczną drogę ewakuacji ludzi ze strefy zagrożonej pożarem. Opuszczenie palącego się obiektu odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi, umożliwiającymi jak najszybsze opuszczenie budynku. Osoby, które nie biorą udziału w akcji ratowniczej, powinny bezwzględnie podporządkować się osobie kierującej ewakuacją.

Zabronione jest zawracanie po zostawione rzeczy osobiste, opuszczanie ewakuowanej grupy i działań na własną rękę. Po wyjściu na zewnątrz pracownicy powinni zebrać się w jednym miejscu, aby sprawdzić, czy wszyscy opuścili zagrożone miejsce. W razie stwierdzenia, że kogoś brakuje, trzeba bezwzględnie powiadomić ratowników. Poza zakładem pracy należy zwrócić uwagę na obecność rodziny, sąsiadów lub znajomych, o których wiemy, że przebywali w miejscu wydarzenia.

Ewakuacja mienia zachodzi wówczas, gdy zagrożone spaleniem są cenne przedmioty, dzieła sztuki, dokumenty, itp. Miejsca, które będą ewakuowane, powinny zostać bardzo dokładnie określone, co przyspieszy działania ratownicze. Jednak zawsze należy przedkładać bezpieczeństwo ludzi nad całość ratowanego mienia. W pierwszym rzędzie ewakuacji podlega pomieszczenie, w którym wybuchł pożar oraz sąsiadujące z nim, ze względu na zagrożenie szybkim rozprzestrzenieniem się ognia. Wyniesienie mienia z pomieszczeń znajdujących się pod tymi palącymi się uchroni je przed zalaniem środkami gaśniczymi.

Zagrożenie pożarowe w budynku mieszkalnym

Jeśli pożar zagrozi bezpieczeństwu ludzi w budynku mieszkalnym należy zadbać, by wyprowadzić z płonącego mieszkania własną rodzinę i domowe zwierzęta. Mieszkanie zamykamy jedynie na klamkę, wyłączamy dopływ prądu i gazu. O pożarze powiadamiamy sąsiadów oraz straż pożarną, po czym, na ile to możliwe, próbujemy ugasić pożar własnymi środkami.

Jeśli pożar wystąpił w sąsiednim mieszkaniu lub położonym wyżej, pozostajemy w swoim lokalu lub opuszczamy mieszkanie, zgodnie z poleceniem osób kierujących akcją ratowniczą. Wyłączamy prąd i gaz. Jeśli droga ewakuacji zostanie odcięta przez ogień i dym, należy wzywać pomocy przez okna, wyjść na balkon, w miarę możliwości wykorzystując mokry koc do ochrony przed płomieniami.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed pożarem?

Zainstalowanie w mieszkaniu czujek dymu może ocalić życie i mienie przebywających w nim osób, zwłaszcza wówczas, gdy pożar zagrozi domownikom porą nocną. W kuchni warto zamontować detektor gazu ziemnego. W łazienkach sprawdzi się wykrywacz zabójczego tlenku węgla. Jeśli zakupimy gaśnicę proszkową mamy szansę na niedopuszczenie do  rozprzestrzenienia się ognia. Gaśnice muszą być umieszczone w dostępnym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz niedostępne dla małych dzieci.

FIRE-BHP SECURITY to specjaliści od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z naszą pomocą zabezpieczysz dom, biuro i zakład przemysłowy. Zachęcamy do kontaktu.

Call Now Button