Koc gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej (tkanina szklana ECST200/1-142 odporna na 450°C, splot 2/2 Z)  o wymiarach 1,5×2,0 m oraz 1,4×1,8m. Wykonanie wg  normy  PN-EN 1869/1999. Przeznaczony do tłumienia ognia w zarodku. Gaszenie ognia polega na odcięciu dopływu powietrza do palącego się przedmiotu (materiału). Kocem gaśniczym można również gasić palącego się człowieka.

Również koce gaśnicze podlegają co rocznym przeglądom ppoż. Mówi o tym Rozporządzenie o Ochronie Przeciwpożarowej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: „§ 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”

Przegląd koca gaśniczego polega na sprawdzeniu pod względem jakości materiału oraz plomby zabezpieczającej przed wypadnięciem koca, a umożliwiającej szybkie wyciągnięcie go z futerału.

Cennik Konserwacji koca gaśniczego

Zapytaj o konserwację koca gaśniczego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button