Koc gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej (tkanina szklana ECST200/1-142 odporna na 450°C, splot 2/2 Z)  o wymiarach 1,5×2,0 m oraz 1,4×1,8m. Wykonanie wg  normy  PN-EN 1869/1999. Przeznaczony do tłumienia ognia w zarodku. Gaszenie ognia polega na odcięciu dopływu powietrza do palącego się przedmiotu (materiału). Kocem gaśniczym można również gasić palącego się człowieka.

Również koce gaśnicze podlegają co rocznym przeglądom ppoż. Mówi o tym Rozporządzenie o Ochronie Przeciwpożarowej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: „§ 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”

Przegląd koca gaśniczego polega na sprawdzeniu pod względem jakości materiału oraz plomby zabezpieczającej przed wypadnięciem koca, a umożliwiającej szybkie wyciągnięcie go z futerału.

Cennik Konserwacji koca gaśniczego

Zapytaj o konserwację koca gaśniczego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...