Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego

Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego

Ze względu na wiele obowiązków  Zarządców Nieruchomości, Administratorów jak i Wspólnot Mieszkaniowych nasza firma proponuje kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego wynikającą z przepisów: Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez strażaków czynnie pracujących jak i  inżynierów, specjalistów pożarnictwa. Przegląd jest przeprowadzany  zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

  1. stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych,
  2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe oraz utrudniające ewakuację ludzi,
  3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjncyh,
  4. warunki ewakuacji,
  5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, czy były wykonywane przeglądy, czy jest odpowiedni dobór sprzętu pożarowego jak i również czy jest prawidłowo wykonane oznakowanie ewakuacyjne,
  6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej, pomimo że jest droga pożarową faktyczne sprawdzenie możliwości dojazdu pojazdów straży pożarnej. W tym przypadku trzeba pamiętać, że nie są to samochody osobowe tylko ciężarowe.
  7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, Czy w pobliżu budynku znajduje się hydrant i jest on w odpowiedniej odległości i czy jest on prawidłowo oznakowany,
  8. kompletność dokumentacji – przykładowo czy z przeglądów są protokoły.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Cennik Kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego

Zapytaj o kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button