Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego

Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego

Ze względu na wiele obowiązków  Zarządców Nieruchomości, Administratorów jak i Wspólnot Mieszkaniowych nasza firma proponuje kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego wynikającą z przepisów: Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez strażaków czynnie pracujących jak i  inżynierów, specjalistów pożarnictwa. Przegląd jest przeprowadzany  zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

  1. stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych,
  2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe oraz utrudniające ewakuację ludzi,
  3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjncyh,
  4. warunki ewakuacji,
  5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, czy były wykonywane przeglądy, czy jest odpowiedni dobór sprzętu pożarowego jak i również czy jest prawidłowo wykonane oznakowanie ewakuacyjne,
  6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej, pomimo że jest droga pożarową faktyczne sprawdzenie możliwości dojazdu pojazdów straży pożarnej. W tym przypadku trzeba pamiętać, że nie są to samochody osobowe tylko ciężarowe.
  7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, Czy w pobliżu budynku znajduje się hydrant i jest on w odpowiedniej odległości i czy jest on prawidłowo oznakowany,
  8. kompletność dokumentacji – przykładowo czy z przeglądów są protokoły.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Cennik Kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego

Zapytaj o kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...