Ewakuacja podczas pożaru Adrian Cycoń Warszawa

Przez pożar rozumie się niekontrolowane palenie się różnych ciał palnych. Płomienie mogą objąć budynek zagrażając życiu ludzi zwierząt, czasem rozprzestrzeniać się w niewidoczny początkowo sposób – na strychach, w ścianach, w różnych urządzeniach. Pożar jest zawsze groźny, niezależnie od tego, czy pali się jakiś obiekt, czy występuje na zewnątrz.

Dlaczego dochodzi do pożaru?

Częstą przyczyną pożarów jest nieostrożność i niefrasobliwość ludzi w kontakcie z ogniem. Oto wykaz najczęstszych zachować przyczyniających się do zaprószenia ognia.

 1. Palenie papierosów w miejscach, gdzie znajdują się łatwopalne materiały i porzucanie niedopałków, które na domiar złego mogą się tlić, prowadzić może do pojawienia się ognia. Jeśli papierosy będą palone w miejscach narażonych na wybuch, np. w obecności par cieczy i gazów palnych, osoba paląca narazi na utratę zdrowia lub życia siebie i  inne osoby, przebywające w pobliżu.
 2. Zagrożenie pożarowe istnieje w miejscach, gdzie w sposób nieodpowiedzialny rozpalane są ogniska. Spotkanie w gronie przyjaciół może przeistoczyć się w groźne zdarzenie, jeśli nie zostaną zachowane zasady bhp. Od ognia zająć się mogą budynki, sucha trawa lub pobliski las. Przyczyną pożarów bywa wypalanie traw i resztek po dokonanych zbiorach rolnych.

Szczególnej ostrożności wymaga obchodzenie się ze świecami i lampami naftowymi. Pożar od iskry, która padnie np. na zasłony, może w krótkim czasie wywołać pożar, który rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu.

Właściwego zachowania wymaga posługiwanie się materiałami łatwopalnymi.

Z dala od źródła ognia powinno wykonywać się czyszczenie różnych powierzchni przy użyciu łatwopalnych płynów. Pożary wywoływane są także przez osoby, które w sposób nieostrożny stosują do rozpalania pieców lub grillów łatwych do zapalenia się cieczy. Używanie rozpuszczalników, benzyny, czy denaturatu, które szybko odparowują, tworzy niebezpieczeństwo powstania wybuchowych gazów. Ostrożnego obchodzenia się wymagają również specjalne rozpałki do grilla.

Szczególnej uwagi wymaga przelewanie łatwopalnej cieczy z jednych pojemników do innych wykonywane w pobliżu źródła ognia. Niebezpieczne są również fajerwerki – należy zachować ostrożność w kontakcie ze wszystkimi materiałami pirotechnicznymi.

Niebezpieczeństwo pożarów niesie wadliwe korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz nieprawidłowo wykonana instalacja. Tu szczególnie należy zwrócić uwagę na:

 • używanie urządzeń elektrycznych w sposób, który prowadzi do przeciążenia instalacji elektrycznej;
 • wadliwe urządzenia elektryczne;
 • przechowywanie substancji łatwopalnych w sąsiedztwie urządzeń grzewczych oraz żarówek;
 • próby usuwania usterek za pomocą gwoździ, drutów, itp.;
 • osłanianie żarówek materiałami, które mogą zapalić się pod wpływem wysokiej temperatury, np. plastiku, papieru, tkanin;
 • brak dozoru nad działającymi grzejnikami elektrycznymi;
 • używanie niesprawnych technicznie urządzeń elektrycznych.

Pożar może powstawać podczas nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami grzewczymi na paliwo.

Zdecydowanie najważniejszą sprawą jest zadbanie o szczelność urządzeń grzewczych. Pęknięcia, uszkodzenia kominów oraz złe działanie przewodów kominowych i dymowych mogą wywołać stan zagrożenia pożarowego. W pobliżu pieców, urządzeń gazowych i kominków nie wolno rozwieszać ubrań. Pożar  może wywołać iskra, a niespodziewany powiew powietrza spowoduje kontakt materiału z płomieniem.

Pożar bywa wywoływany także poprzez podpalenie sadzy w kominie, na skutek intensywnego palenia w piecu, które, poprzez przeładowanie komory spalania węglem, spowoduje wydostawanie się iskier, skąd już niedaleko do pożaru. Nie wolno pozostawiać pieców bez nadzoru. Podłoga wokół kominka i pieca również powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed iskrami.

Szczególnej uwagi wymaga kontrola nad urządzeniami, działającymi na gaz propan-butan, na przykład nieszczelność butli jest zagrożona wybuchem gazu i pożarem.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń mechanicznych oraz ich zły stan techniczny.

Używanie urządzeń, których elementy trą o siebie, może spowodować powstanie iskier i wywołać zagrożenie pożarowe. Niekonserwowanie części maszyn oraz brak smarowania, np. łożysk prowadzi do zbytniego nagrzewania się części, będących z nimi w kontakcie, co w efekcie doprowadza do podniesienia temperatury w urządzeniu, a w wyniku długotrwałego niekontrolowanego tarcia nawet do pojawienia się płomieni.

Ważnym elementem profilaktyki przeciwpożarowej są okresowe przeglądy wentylacji oraz klimatyzatorów. Brak technicznego nadzoru może powodować niedostateczne wietrzenie pomieszczeń i gromadzenie się w nich substancji łatwopalnych.

Wady w przechowywaniu materiałów łatwopalnych.

Także nieprawidłowe przechowywanie substancji łatwopalnych może mieć konsekwencje w postaci wybuchu pożaru. Należy unikać:

 • używania szklanych naczyń, podatnych na uszkodzenia;
 • używania pojemników nieszczelnych;
 • magazynowania w swoim sąsiedztwie niebezpiecznych substancji, które mogą ze sobą wejść w reakcję, np. chemiczną lub cieplną.

Firma FIRE-BHP SECURITY przeprowadzi dla Państwa szkolenie przeciwpożarowe. Specjaliści z zakresu postępowania BHP oraz ppoż. zapewniają wszechstronny nadzór nad warunkami przeciwpożarowymizarówno dla klientów indywidualnych, jak i pracowników przedsiębiorstwa.

Call Now Button