Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych Warszawa

Przegląd drzwi ppoż

Podczas wykonywania przeglądu drzwi ppoż serwisant sprawdza:

 • czytelność oznaczenia drzwi oraz odnotowanie informacji w protokole z przeglądu:
  • Nazwa producenta,
  • model, rodzaj,
  • odporność ogniowa,
  • numer aprobaty technicznej,
  • numer certyfikatu,
  • numer wyrobu/rok produkcji,
 • nadaje numer wewnętrzny/lokalizacja,
 • zebranie informacji na temat wyposażenia dodatkowego,
  • samozamykacz,
  • elektrozamykacz + centrala,
  • regulator kolejności zamykania,
  • klamki antypaniczne,
  • listwy dymoszczelne,
  • inne,
 • sprawdzenie prawidłowości zamykania,
 • sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych,
 • ocena działania wszystkich elementów,
 • oględziny zewnętrzne płyty drzwi i ościeżnicy,
 • sprawdzenie przeszklenia,
 • kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą,
 • kontrola okuć,
 • kontrola zamka,
 • kontrola zamocowania zawiasów,
 • sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem,
 • sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy,
 • sprawdzenie uszczelki opadającej,
 • sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zaworu magnetycznego,
 • sprawdzenie działania centrali sterującej,
 • sporządzenie protokołu.