Serwis i konserwacja gaśnic

Bezpieczeństwo jest ważne na każdym kroku. I, choć może brzmieć to jak banał, nie można zapominać o nawet najmniejszych szczegółach z tym związanych – właśnie po to, by zapewnić sobie maksymalny poziom ochrony. Tak jest między innymi w przypadku gaśnic. Wiele osób wie, gdzie się znajdują w danym budynku, jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że one również podlegają przeglądom, konserwacjom i serwisom.

Gdzie należy rozmieszczać gaśnice

Warto wiedzieć, że to, jak w poszczególnych budynkach powinny być rozlokowane gaśnice, jest regulowane prawnie. Szczegółowo mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Można z niego wyczytać, że 2kg środka gaśniczego (określana raczej jako jednostka masy środka gaśniczego) ma przypadać na każde sto metrów kwadratowych danego obiektu. Zaleca się, by ustawiać je na klatkach schodowych, korytarzach, łatwych i ogólnodostępnych miejscach. Nie mogą być niczym zastawione, by – w czasie pożaru – można było łatwo się do nich dostać i ekspresowo uruchomić.

Zaleca się także, by w przypadku budynków wielokondygnacyjnych umieszczać gaśnicę na każdym z pięter, najlepiej w tym samym miejscu. Czyli jeśli na parterze gaśnica jest ustawiona na przykład w okolicy drzwi głównych, to na wyższych piętrach również należy ją w takich rejonach umieścić. Dzięki temu nikt nie będzie musiał tracić dużo czasu na szukanie sprzętu gaśniczego, a w przypadku pożaru czas ma przecież ogromne znaczenie. Zaleca się również, by gaśnica była umieszczana nie dalej niż 30 metrów od miejsca, gdzie może znajdować się człowiek. Oznacza to, że na przykład w przypadku bardzo długiego holu czy korytarza, dobrze jest ustawić gaśnicę bliżej któregoś z jego końców, w rejonach pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie.

Przegląd gaśnicy – co obejmuje

Po to, by mieć pewność, że gaśnica jest sprawna i w momencie wybuchu pożaru zadziała jak należy, trzeba wykonywać jej regularne przeglądy. To zresztą również jest regulowane prawnie. Zaleca się, by regularnie, mniej więcej raz na kwartał, każdy z użytkowników lub właścicieli budynków kontrolował gaśnicę, żeby sprawdzić, czy na pierwszy rzut oka widać jakichś nieprawidłowości.

Przegląd gaśnicy powinno się robić raz do roku.. Taki przegląd obejmuje między innymi sprawdzenie, gdzie gaśnica jest ustawiona, czy nie jest w żaden sposób zablokowana i jest łatwo dostępna dla każdego.  Należy ocenić, czy jej etykieta jest czytelna, czy ma sprawny ciśnieniomierz, czy ma w nienaruszonym stanie plombę i wszystkie wskaźniki, a także jaki jest poziom jej napełnienia. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek usterki i uszkodzenia, należy szybko zająć się ich usunięciem, ponieważ nie sprawna gaśnica znacznie obniża poziom bezpieczeństwa w danym budynku.

Kto może zrobić przegląd gaśnicy

Należy pamiętać, że każdy przegląd gaśnicy powinien być zakończony podpisaniem odpowiedniego protokołu. Zawiera on informacje o stanie technicznym gaśnicy, jej przydatności do użycia, datę przeglądu oraz sugerowaną datę kolejnego. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, ponieważ ta osoba, która podpisuje protokół, gwarantuje, że gaśnica jest zdatna do użytku, czyli również zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w budynku.

Przegląd gaśnicy powinien wykonywać profesjonalny konserwator, który posiada ku temu wszelkie niezbędne uprawnienia, związane z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Nie tylko wie, na co zwrócić uwagę w trakcie przeglądu, ale także jest w stanie wyłapać wszelkie nieprawidłowości, które mogą rzutować na właściwe korzystanie z gaśnicy. Wie też, jakie wymogi należy spełniać, by ustawienie i stan techniczny każdej gaśnicy spełniały zalecenia zawarte w prawie, zarówno polskim, jak i europejskim. Jednocześnie, jeżeli znajdzie jakiekolwiek usterki, może w szybkim czasie przeprowadzić serwis i naprawę gaśnicy, dzięki czemu będzie mogła pełnić dalej swoją rolę i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Call Now Button