Przegląd hydrantów zewnętrznych Warszawa

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.
Serwisanci FIRE-BHP SECURITY podczas wykonywania przeglądów hydrantów zewnętrznych wykonują czynności:

  • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego
  • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komorę hydrantu
  • sprawdzenie zasuwyhydrantowej
  • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
  • sprawdzenie skuteczności odwodnienia

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa.
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być niższa:

  • 10dm3/s – podziemny/nadziemny DN80
  • 15dm3/s – nadziemny DN100
  • 20dm3/s – nadziemny DN 100 lub DN150 przy średnicy sieci nie mniejszej niż DN250
  • w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80

Cennik Przeglądu hydrantów zewnętrznych

Zapytaj o przegląd hydrantów zewnętrznych

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button