Przegląd hydrantów zewnętrznych Warszawa

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.
Serwisanci FIRE-BHP SECURITY podczas wykonywania przeglądów hydrantów zewnętrznych wykonują czynności:

  • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego
  • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komorę hydrantu
  • sprawdzenie zasuwyhydrantowej
  • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
  • sprawdzenie skuteczności odwodnienia

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa.
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być niższa:

  • 10dm3/s – podziemny/nadziemny DN80
  • 15dm3/s – nadziemny DN100
  • 20dm3/s – nadziemny DN 100 lub DN150 przy średnicy sieci nie mniejszej niż DN250
  • w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80

Cennik Przeglądu hydrantów zewnętrznych

Zapytaj o przegląd hydrantów zewnętrznych

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...