Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem powoduje załączenie oświetlenia ewakuacyjnego, nie może jednocześnie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Zasilanie urządzeń ppoż. należy realizować sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (oświetlenie awaryjne). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się koło wejścia do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych.

Okresowe czynności kontrolne i konserwacja powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Nadzór nad stanem technicznym przeciwpożarowego wyłącznika prądu winna sprawować osoba posiadająca wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji i napraw instalacji i urządzeń elektrycznych. Kontrole i konserwacje prowadzić należy minimum raz w roku.

Podczas kontroli wyłącznika prądu nasi pracownicy wykonują:

  • lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
  • sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu
  • sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika
  • sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.)
  • kontrola wind jeśli takie są w obiekcie (gdzie się zatrzymują)
  • sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Cennik Sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zapytaj o sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...