Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem powoduje załączenie oświetlenia ewakuacyjnego, nie może jednocześnie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Zasilanie urządzeń ppoż. należy realizować sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (oświetlenie awaryjne). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się koło wejścia do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych.

Okresowe czynności kontrolne i konserwacja powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Nadzór nad stanem technicznym przeciwpożarowego wyłącznika prądu winna sprawować osoba posiadająca wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji i napraw instalacji i urządzeń elektrycznych. Kontrole i konserwacje prowadzić należy minimum raz w roku.

Podczas kontroli wyłącznika prądu nasi pracownicy wykonują:

  • lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
  • sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu
  • sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika
  • sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.)
  • kontrola wind jeśli takie są w obiekcie (gdzie się zatrzymują)
  • sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Cennik Sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zapytaj o sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button