Stały nadzór BHP - Kompleksowa obsługa BHP

Stały nadzór i obsługa BHP

Prowadzimy szeroki zakres działań, z zakresu BHP i PPOŻ. Stały nadzór BHP nad sprawami związanymi z BHP i zabezpieczeniem przeciwpożarowym  będzie korzystny dla Twojej firmy zarówno w zakresie jakości oferowanych usług, jak i ich ceny.

Proponujemy:

  • prowadzenie szkoleń BHP; zapoznamy nowych pracowników z wymogami firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. przeprowadzając szkolenia wstępne; prowadzimy również okresowe szkolenia BHP robotnicze, szkolenia BHP administracyjno-biurowe i szkolenia BHP kierownicze; na Państwa życzenie przygotujemy szkolenia dodatkowe;
  • przeprowadzenie w sposób profesjonalny i sprawny postępowania powypadkowego; pomożemy pracodawcy przygotować dokumentację i udzielić wsparcia po wypadkach lekkich, ciężkich i śmiertelnych; w zakresie naszych działań znajdują się również wypadki w drodze do pracy i w czasie powrotu z pracy do domu, wypadki osób spoza zakładu pracy oraz zatrudnionych poza umową o pracę;
  • pomoc w przygotowaniu firmy do kontroli organów nadzoru m.in. Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oceny ryzyka zawodowego, niezbędnych umów lub regulaminów; gwarantujemy wykorzystanie własnych materiałów, bez ryzyka, że zostaną skopiowane z treści internetowych;
  • doradztwo w zakresie minimalizowania kosztów wynikających z ponoszenia wysokich świadczeń chorobowych i powypadkowych; dzięki współpracy z FIRE-BHP SECURITY pracodawca uzyska poczucie prawnego bezpieczeństwa w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów związanych z BHP i ppoż.;
  • szczegółowy przegląd instalacji ppoż., przeglądu gaśnic, przeglądu drzwi ppoż., przeglądu hydrantów oraz przeglądu systemów oddymiania wykonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;
  • przeprowadzenie próbnych ewakuacji w Państwa zakładzie pracy.

Cennik Nadzoru i obsługi BHP

Zapytaj o stały nadzór i obsługę BHP

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...