Szkolenia BHP Mazowieckie

Szkolenia BHP dla pracowników

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, przy zatrudnieniu pracownika wstępne, a w ciągu roku od przepracowania okresowe.

Częstotliwość powtarzania szkoleń BHP zależy od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Szczegółowe zasady ich przeprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm).