Szkolenia PPOŻ dla pracowników

Szkolenia PPOŻ dla pracowników

Każdy pracownik, zanim podejmie pracę, musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopilnowanie tego obowiązku spoczywa na pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. Pracodawca wyznacza również osoby odpowiedzialne za zwalczanie pożarów oraz ewakuacji pracowników.

Przeprowadzone szkolenia bhp powinny uwzględniać szkolenie ppoż.