Kompleksowe usługi BHP dla firm WarszawaUsługi BHP

Wśród szerokiego zakresu usług związanych BHP, oferujemy opracowanie i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres dokumentów, które dla Państwa przygotujemy, obejmuje:

  • ocenę ryzyka zawodowego, na podstawie której możliwe jest określenie występujących ryzyk, mogących doprowadzić do wypadków pracowniczych;
  • przygotowanie instrukcji BHP określającej najważniejsze elementy pracy, którą wykonuje pracownik, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa;
  • przygotowanie protokołów powypadkowych, jako części procedury powypadkowej, obejmującej również zdarzenia w drodze do pracy i w czasie powrotu do domu;
  • dokumentację związaną z chorobami zawodowymi pracowników, a także zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej;
  • sporządzenie dokumentacji dla Państwowej Inspekcji Pracy;
  • przeprowadzone analizy i ekspertyzy stanu BHP w zakładzie pracy.