Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Usługi w zakresie ochrony ppoż.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wskazuje, w jaki sposób można zapobiec pożarom i jak je skutecznie zwalczać. Wszystkie działania mają na względzie ochronę życia i zdrowia człowieka, a także mienia lub danego otoczenia przed zagrożeniem pożarowym.

Specjalizujemy się w zabezpieczeniu prac pożarowo niebezpiecznych. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę ppoż. oraz profesjonalne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji ppoż., obejmującej:

  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • plany ewakuacyjne,
  • przygotowanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • analizy i ekspertyzy dotyczące zabezpieczenia ppoż.