Sprawdzanie systemów PPOŻ

Detektory ppoż. stanowią ważny element systemu alarmowego. Popularnymi wykrywaczami pożaru są optyczne czujki dymu – DUR 40 oraz DOR 40. Firma FIRE-BHP SECURITY sprawdziła, jaki wpływ na czułość urządzeń alarmowych ma długość fal świetlnych emitowanych przez nadajnik.

Jak działają optyczne czujki dymu?

DUR 40 rozpoznaje pożar, zanim dojdzie do jego wystąpienia, identyfikując tlące się przedmioty. Lekki, widzialny dym, wydobywający się w tej fazie pożaru, powoduje silne rozproszenie światła podczerwonego. Zmiana oświetlenia uruchamia urządzenie. Fotodioda zaczyna odbierać promieniowanie emitowane przez nadajnik – diodę elektroluminescencyjną, LED. Czujnik efektywnie pracuje w zakresie temperatur od 10 do 50 stopni Celsjusza. Montowany jest w zamkniętych pomieszczeniach i cechuje go zwiększona odporność na zmiany ciśnienia i temperatury. Reaguje na obecność spalin, więc nie można montować jej, na przykład w garażach.

Optyczna czujka dymu DOR 40 skutecznie wykrywa dym pierwszej fazy pożaru, zanim pojawi się otwarty ogień. Urządzenie, podobnie jak czujka DUR 40, należy do typu rozproszeniowego. Nie reaguje na wysokoenergetyczne produkty spalania, można więc montować czujkę w garażach.

Oba rodzaje urządzeń skutecznie reagują na widzialny dym, w pierwszej fazie pożaru. Czujki dymu spełniają wymogi normy PN-EN-54-7/2004.

Badanie czułości optycznej czujek dymu

Czujki dymu różnią się wykorzystaniem promieniowania o różnej długości fal. Czujka DUR 40 charakteryzuje się falą krótszą. Doświadczenie polegające na spalaniu płomieniowym oraz bezpłomieniowym drewna sosnowego oraz drewna pochodzącego z egzotycznego drzewa  kempas, pozwoliło na obserwację pracy czujek przy zróżnicowanych dopływach powietrza. Czas wykrywania pożaru przez urządzenia ppoż. zwiększa się wraz z większym przepływem powietrza. Oba czujniki są odporne na przepływ powietrza, co pozwala na szerokie zastosowanie ppoż. Większą czułością, a tym samym szybszą reakcją, zarówno w czasie spalania bezpłomieniowego, jak i płomieniowego, wykazuje się czujka dymu DUR 40.

Zastosowanie optycznych czujek dymu

LP.PomieszczenieDORDUR
1Audytoria, atria+
2Archiwa, biblioteki+++
3Biura, banki+++
4Serwerownie, ośrodki ETO+++
5Hotele, pokoje gościnne+++
5.1Hotele, pomieszczenia gospodarcze+
6Szpitale, sale chorych++
6.1Sale przyjęć, pokoje pielęgniarek, administracji+
6.2Sale operacyjne, intensywnej opieki+++
6.3Pomieszczenia z urządzeniami wielkiej częstotliwości+
7Teatry, kina, sale widowiskowe++
8Muzea, sale wystawowe+++
9Długie korytarze z silnie ukształtowanymi stropami
10Magazyny, hurtownie+++
11Magazyny wysokiego składowania
12Wnętrza kościołów+
13Obiekty sakralne drewniane nieużytkowane+++
14Garaże podziemne+
15Pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym+++
16Osłony kanałowe+

Objaśnienia:
– nie zaleca się stosowania
+ dobre zastosowanie
++ bardzo dobre zastosowanie

Call Now Button