Zabezpieczenia imprez

Zabezpieczenia imprez

Ochrona ppoż. imprezy masowej wymaga kompleksowego zabezpieczenia, dzięki czemu jej uczestnicy mogą w sposób bezpieczny i komfortowy brać udział w wydarzeniu. Nasza firma skompletuje niezbędną dokumentację konieczną do uzyskania zgody na przeprowadzenie danej imprezy wydawaną w zakresie ppoż. przez Państwową Straż Pożarną.

Nasza oferta

Impreza masowa jest wydarzeniem sportowym, artystycznym lub rozrywkowym, skupiającym na stadionach i na terenach otwartych, poza budynkami, przynajmniej 1000 osób. Jeśli impreza ma miejsce w obiektach, np. w hali sportowej, liczba miejsc musi zapewniać obecność powyżej 300 osób.

Nasza firma proponuje profesjonalne zabezpieczenie ppoż. wszelkich imprez masowych, zgromadzeń okolicznościowych, bankietów oraz planów filmowych. Nasi pracownicy, świadczący profesjonalna ochronę ppoż., dokonają wizji lokalnej terenu i obiektu, na których będzie miała miejsce masowa impreza. Na podstawie zebranych informacji opracujemy plan zabezpieczenia pożarowego oraz plany ewakuacyjne. Zapewnimy wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy, a w razie zaistnienia zagrożenia pożarowego, podjęcie działań gaśniczych. W czasie trwania masowej imprezy strażackie patrole zabezpieczą wszystkie miejsca narażone na ryzyko wybuchnięcia pożaru i utrzymują ze sobą kontakt przy  użyciu nowoczesnego sprzętu.

Na co zwracamy uwagę

  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe masowych imprez wymaga dokonania kontroli wnętrz, na wyposażeniu których mogą znaleźć się materiały łatwopalne. Zadbamy, by do wystroju zostały zastosowane elementy trudno zapalne.
  • Sprawdzimy, czy działają systemy sygnalizacji pożarowej i wyposażymy obiekt w urządzenia gaśnicze.
  • Zapewnimy łączność strażackich patroli i łączność z miejscową strażą pożarną.
  • Skontrolujemy dostęp do gaśnic, urządzeń ppoż., tablic rozdzielczych prądu oraz instalacji gazowej.
  • Zajmiemy się przygotowaniem planów ewakuacyjnych, instrukcji ppoż. i tablic informacyjnych z telefonami alarmowymi, a także oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, zgodnie z polskimi normami bezpieczeństwa.

Dbamy o bezpieczny przebieg imprezy

Strażak na obiekcie WarszawaZwracamy uwagę na osoby, które palą papierosy lub używają otwartego ognia w miejscu zagrożonym pożarowo. W trakcie trwania masowej imprezy należy zapewnić bezproblemowe użytkowanie dróg ewakuacyjnych i przejezdność samochodów ratowniczych. W miejscu imprezy, w pomieszczeniach wewnętrznych, wprowadzony zostaje zakaz używania materiałów pirotechnicznych, a ich stosowanie na zewnątrz obiektów dostosowane jest do wymogów lokalnego prawa, zgodnie z instrukcją użycia oraz w odpowiedniej odległości od terenów leśnych.

Firma FIRE-BHP SECURITY zapewni Państwu skuteczne zabezpieczenie imprez pod względem ppoż.

Lepiej działać przed niż kiedy jest za późno. Od Ciebie zależy kiedy przyjedziemy.

Cennik Zabezpieczenia imprez

Zapytaj o zabezpieczenia imprez

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button