Szkolenia BHP Mazowieckie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracodawca ma absolutny obowiązek zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Jednym ze sposobów pomagających utrzymać ten stan rzeczy, jest zwrócenie się o wsparcie do specjalistów od BHP.

Sposób powoływania tzw. służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowany w zależności od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Duże firmy, zatrudniające powyżej stu pracowników, mają obowiązek utworzyć służbę do spraw BHP i zatrudnić pracowników, którzy nie będą obarczeni żadnymi innymi zadaniami, niż te należące do obowiązków behapowca. O liczbie pracowników należących do tej służby decyduje pracodawca, analizując nie tylko szeroko pojęte ryzyko zawodowe, ale przede wszystkim także liczbę osób pracujących w firmie i wszelkie niedogodności w pracy.

Jeżeli firma liczy mniej, niż 600 pracowników można zatrudnić jednego specjalistę, lub kilku – w niepełnym wymiarze godzin, jeżeli natomiast firma liczy powyżej 600 pracowników – należy zatrudnić co najmniej jedną osobę do służby BHP na każde 600 osób.

Jeżeli firma liczy do 100 pracowników – nie trzeba tworzyć służby BHP wewnątrz firmy, można przekazać obowiązki związane z BHP jednej z obecnie pracujących osób, można też tę funkcję powierzyć komuś spoza zakładu i przy współpracy z firmą z zewnątrz utworzyć stanowisko zewnętrznego inspektora ds. BHP.

Co należy do obowiązków inspektora?

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, poza nieustannym doszkalaniem się, by być na bieżąco z aktualnie obowiązującym prawem (szczególnie z zakresu kodeksu pracy), ma następujące zadania:

 • kontrolowanie, czy przestrzegane są przepisy oraz zasady BHP w firmie;
 • informowanie pracodawcy o ewentualnych uchybieniach lub zagrożeniach zauważonych podczas kontroli;
 • szkolenie pracowników oraz prowadzenie instruktażu pokazowego na stanowiskach pracy;
 • wprowadzanie procedur dotyczących postępowania powypadkowego;
 • szeroko pojęte przetwarzanie wszelkiej dokumentacji związanej z BHP;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez stałą kontrolę aktualności przepisów, gdyż te ciągle się zmieniają;
 • dokumentowanie i analizowanie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach utworzonych w danym miejscu pracy;
 • doradzanie w przypadku tworzenia stanowisk potencjalnie uważanych za te o wysokim stopniu ryzyka zawodowego;
 • współpraca w zakresie opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi w firmie osobami, również w charakterze profilaktycznym.

Czym się kierować przy zatrudnianiu zewnętrznego inspektora ds. BHP?

Funkcja inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być wykonywana przez osobę o wykształceniu technicznym – technik BHP. Najlepiej jest jednak zatrudnić na to stanowisko osobę o wykształceniu inżynierskim, te studia bowiem dają najlepsze przygotowanie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy prawne obligują inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do stałego autokształcenia i dbania o to, żeby informacje, którymi się posługuje – w szczególności w zakresie prawa – były na bieżąco aktualizowane.

Najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko zewnętrznego inspektora BHP:

 • samodzielność i zdolność do podejmowania decyzji – inspektor BHP powinien być w stanie samodzielnie ocenić, czy w zakładzie pracy przestrzega się przepisów, może też mieć realny wpływ na decyzję o dalszej karierze pracownika w danym zakładzie pracy;
 • nastawienie na rozwój osobisty – osoba na stanowisku inspektora musi dążyć do zdobywania nowych informacji i mieć swobodę w poruszaniu się w dokumentach prawnych;
 • doświadczenie w zawodzie – warto korzystać z usług osób, które posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną w zakresie wykonywania obowiązków inspektora BHP;
 • umiejętność trafienia do ludzi, przekazania im informacji i wiedzy – ze względu na fakt, że inspektor przeprowadza szkolenia dla pracowników i przyucza ich do zawodu pod kątem pracy w sposób bezpieczny; żeby jego praca była efektywna, przekazana wiedza musi zostać zrozumiana i zastosowana;
 • odpowiedzialność i rzetelność – jednym z minusów pracy inspektora BHP jest ogromna odpowiedzialność, jaką należy na siebie wziąć chcąc pracować w tym zawodzie. Na barkach inspektora spoczywa kwestia bezpieczeństwa pracowników firmy – a w tej materii nie ma miejsca na niedopatrzenia i zaniedbania.
Call Now Button