Referencje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi referencjami, które są gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Kliknij w miniaturkę aby zobaczyć fotografię w pełnym rozmiarze.

Referencje szkolenia BHP i PPOŻ

Pan Marcin Gałązka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRE-BHP SECURITY, Podskwarne 13, 05-319 Cegłów, świadczył usługi w zakresie obsługi BHP dla Urzędy Skarbowego w Węgrowie na podstawie umowy od 01.06.2013 r. do dnia dzisiejszego.
Do głównych obowiązków w ramach zawartej umowy należało:
-przeprowadzanie szkoelń okresowych i wstępnych,
-nadzór nad warunkami pracy,
-prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy,
-sporządzanie informacji dla kierownictwa z zakresu stanu BHP w Urzędzie Skarbowym.
Pan Marcin Gałązka wykonywał również czynności związane z ochroną ppoż., mimo że nie były one objęte umową. Wykonał plany ewakuacyjne, doradzał przy wyborze i rozmieszczeniu gasnic.
Współpraca z Panem Marcinem Gałązką przebiegała wzorowo. Posiada kompleksową i fachową wiedze z zakresu ochrony ppoż. I spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Poprzez swoje zaangażowanie i doświadczenie był dużym wsparciem w sprawach BHP.

Naczelnik Urzędy Skarbowego w Węgrowie

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻDziękujemy firmie FIRE-BHP SECURITY za przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sposób przekazania wiedzy, metodyka szkolenia oraz profesjonalizm kadry stały na najwyższym poziomie.
Dzięki pozytywnym rezultatom z nawiązanej współpracy z firmą FIRE-BHP SECURITY pragniemy polecić ją jako rzetelną i profesjonalną.

Z Poważaniem,
„PIO-HYDROP” Piotr Przedlacki

 

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻFirma FIRE — BHP SECURITY z siedzibą w Podskwarnym, 05-319 Cegłów wykonała dla naszej firmy szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych i kierowniczych. Również wykonała Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Pawilonu Handlowego znajdującego się w Cegłowie ul. Dobrzyckiego JA.
Jakość świadczonych usług jest wysoka, a szkolenia są dobrze zorganizowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została wykonana z obowiązującymi przepisami jak i terminowo.
Ze względu na profesjonalizm oraz rzetelność i terminowość wykonywanych usług polecamy firmę FIRE — BHP SECURITY do przeprowadzania szkoleń BHP oraz do sporządzania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

P.H.U. PERFEKT BIS
Elżbieta Sierhej

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻFirma Candellux Lighting Sp. z o.o. w Wołominie ma przyjemność zarekomendować działającą w branży BHP i ppoż. Firebhpsecurity, z którą współpracę rozpoczęliśmy w czerwcu 2013 roku.
Pan Marcin Gałązka przeprowadził próbną ewakuacje pracowników budynku biurowego jak również pracowników magazynu. Zaprezentował działanie gaśnicy proszkowej oraz wodno-pianowej. Ponadto przeprowadził szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy pracowników. Zaktualizował Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jakość obsługi oraz uzyskane efekty pozwalają nam stwierdzić, że Pan Marcin Gałązka jest osobą kompetentną, posiada obszerną wiedzę zawodową. Szkolenia przez niego przygotowane oceniamy na wysokim poziomie, dobrze zorganizowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Firebhpsecurity jako fachową firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług, potrafiącą spełnić oczekiwania nowoczesnej organizacji.

Candellux Lighting Sp. z o.o.
Specjalista ds. kadr i płac
Edyta Kacprzak-Domańska

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻPan Marcin Gałązka przeprowadził w dniu września 2012 r szkolenie dla naszych pracowników. Szkolenie było bogate w informacje merytoryczne z zakresu ppoż. a ponadto dla zrozumienia zagadnień zostały nam zaprezentowane ciekawe filmy, które ułatwiły zrozumienie teorii.
Wysoko oceniamy umiejętności Pana Marcina Gałązki oraz poziom jago wiedzy zawodowej. Pracownicy ocenili Pana Marcina jako osobę kompetentną i dobrze przygotowaną merytorycznie. Pracownicy byli zadowoleni z programu szkolenia, poruszanych treści oraz sposobów wykorzystania zdobytej treści w praktyce.

Z up. Emilia Szypulska
Manager sprzedaży i marketingu

 

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻWójt Gminy Cegłów informuje, że P. Marcin Gałązka działający pod firmą FIRE¬BHP SECURITY specjalista ds. PPOŻ i BHP, w styczniu 2013 r przeprowadził dla dwóch grup pracowników Urzędu Gminy Cegłów szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie spełniało wymagania obowiązujących aktualnych przepisów.
Szkolenie trwało 5 godzin.
Szkolenie było przeprowadzone rzetelnie i starannie.
Wójt Gminy Cegłów rekomenduje firmę do przeprowadzania szkoleń.
Pan Marcin Gałązka sporządził też Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Cegłowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Instrukcja została wykonana rzetelnie i fachowo.
Wójt Gminy rekomenduje firmę do opracowania dokumentów bezpieczeństwa pożarowego.

Cegłów 2013.01.15

Wójt
Marcin Uchman

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻW dniu 5S marca 2013 r. firma FIRE-BHP SECURITY prowadzona przez Marcina Gałązkę przeprowadziła dla pracowników Urzędu Gminy w Mrozach szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością i na wysokim poziomie. Propagowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy niewątpliwie będzie skutkowało brakiem wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy w Mrozach.
W związku z powyższym polecamy firmę FIRE-BHP SECURITY do obsługi szkoleń w zakresie ppoż i bhp.

Wójt
Dariusz Jaszczuk

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻWspółpracujemy z firmą FIRE-BHP SECURITY MARCIN GAŁĄZKA od ponad pól roku i do chwili obecnej regularnie z zadowoleniem korzystamy z jej usług. Zarówno przeprowadzone szkolenia, jak też przygotowywane dokumentacje w zakresie BHP oceniamy bardzo wysoko. Pan Marcin Gałązka podczas przeprowadzanych szkoleń oprócz fachowości w przekazywaniu wiedzy wykazał wysokie umiejętności interpersonalne pozwalające na nawiązanie doskonałego kontaktu z grupą, przyjaznej atmosfery i inspirowanie uczestników do rozmów. Przeprowadzone szkolenia zyskały bardzo wysoką ocenę wśród pracowników, zaś rezultaty zdobytej wiedzy wykorzystywane są na bieżąco.
Szybka reakcja na kierowane zapytania, doradztwo i profesjonalna obsługa stawia firmę FIRE – BHP SECURITY w gronie firm, które cechuje rzetelność i niezawodność.

ZBOR-BUD
Mariusz Połeć

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻPragniemy podziękować Panu Marcinowi Gałązce za przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP. Dziękujemy za miłą atmosferę podczas szkoleń. Informacje, które przekazywał Pan podczas szkoleń były bardzo klarowne i poparte przykładami. Spotkaliśmy się z rzeczowym doradztwem, fachowością i dużą wiedzą.
Będziemy nadal kontynuować współpracę z p. Marcinem. Polecamy p. Marcina jako szkoleniowca z zakresu BHP.

Strateg Overseas Sp. z o.o.
Olga Toropina

 

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻFirma UNIQUE Sp. z o.o. współpracuje z FIRE-BHP SECURITY Marcin Gałązka od marca 2016r. Firma ta profesjonalnie wykonuje powierzone jej obowiązki w zakresie BHP i PPOŻ takie jak: szkolenia wstępne i okresowe BHP, szkolenia przeciwpożarowe, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, wykonanie dla nowego magazynu Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. Zawsze możemy liczyć na kompetencje, co gwarantuje nam możliwość rozwiązywania wszystkich kwestii związanych z BHP i PPOŻ.
Komunikatywność oraz szybkość reakcji Firmy na występujące problemy, stanowią jeden z ważniejszych jej atutów. Dlatego też ceniąc sobie współpracę z FIRE — BHP SECURITY Marcin Gałązka z pewną odpowiedzialnością możemy polecić usługi świadczone przez Te Firmę.

UNIQUE SP. Z O.O.

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻZ przyjemnością informujemy, że przed ponad rokiem rozpoczęliśmy współpracę z firmą FIRE-BHP SECURITY w zakresie przeprowadzenia szkoleń BHP i ochrony przeciwpożarowej.
Firma podeszła do zleconych jej zadań bardzo sumiennie, z dużym zaangażowaniem i pełną znajomością zagadnień. Dlatego też rozszerzyliśmy współpracę o kolejne zlecenia tj. wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, opracowanie ocen ryzyka zawodowego, ocen ryzyka substancji niebezpiecznych oraz innych dokumentów dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszelkie prace zostały wykonane sumiennie, terminowo i fachowo.
Dlatego też rekomendujemy usługi Firmy FIRE-BHP Security Pana Marcina Gałązki jako solidnego, rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji szkoleń oraz innych zadań związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Z poważaniem,
K. Koperska

HYDRO-CENTRUM
D.K. Koperscy, M. Mastalerz Spółka Jawna
Ul. Wyszyńskiego 77, 05-300 Mińsk Maz.

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻZespół Szkół w Dębem Wielkim od 2015r. współpracuje z firmą FIRE-BHP Security. Pan Marcin Gałązka przeprowadza szkolenia z zakresu BHP (wstępne, okresowe) oraz PPOŻ dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Z w/w usług jesteśmy zadowoleni. Szkolenia zostały wykonane solidnie, rzetelnie i profesjonalnie, nie mamy zastrzeżeń do dokonanych szkoleń na terenie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół
Krzysztof Rak

 

 

 

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻ
Alfa Finance Sp. z o.o. korzysta z usług firmy FIRE – BHP SECURITY w zakresie szkoleń BHP oraz sporządzenia dokumentacji BHP. Współpraca dotyczy zarówno przeprowadzania wstępnych jak i okresowych szkoleń BHP i PPOŻ.
Wszystkie działania firmy FIRE – BHP SECURITY prowadzone są dokładnie, rzetelnie i terminowo. Szkolenia oceniamy jako profesjonalne pod względem tematyki i sposobu prowadzenia. Prowadzący aktywizują słuchaczy prowokując ich do zadawania pytań oraz zachęcając do prowadzenia dyskusji. Kompetencje i wysokie kwalifikacje specjalistów ds. BHP gwarantują nam możliwość rozwikłania większości kwestii związanych z ochroną pracy w naszej firmie.
Dotychczasową współpracę z firmą FIRE – BHP SECURITY oceniamy pozytywnie i polecamy wszystkim organizacjom, które poszukują partnera w zakresie świadczenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Alfa Finance Sp. z o.o.
Nowogrodzka 50/54, lok.428
00-695 Warszawa

 

Referencje szkolenia BHP i PPOŻ
Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim pragniemy udzielić referencji firmie FIRE-BHP SECURITY.
W dniach 6 – 30.03.2017 r. w Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. panowie Marcin Gałązka i Adrian Cycoń przeprowadzili szkolenie okresowe bhp:
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- dla pracowników administracyjno – biurowych,
- dla kadry inżynieryjno – technicznej,
- dla pracodawców, kadry inżynieryjno – technicznej wraz z odrębnym zaświadczeniem o ukończeniu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Współpraca między Nami układała się bardzo dobrze. Firma jest wiarygodna i solidna. Spełniła nasze wymagania w zakresie przeprowadzania szkoleń okresowych bhp. Całokształt przebiegu szkoleń pozwala nam postrzegać FIRE-BHP SECURITY jako firmę, która traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Szkolenia okresowe bhp były bardzo profesjonalnie i rzeczowe. Informacje zostały przekazywane w sposób zrozumiały i logiczny, z dużym zaangażowaniem prowadzącego. Zdobyta wiedza pozwoli na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, prawidłowe postępowanie w sytuacjach awaryjnych, a także na udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkom. W związku z powyższym będziemy polecać firmę FIRE-BHP SECURITY jako godną zaufania firmę usługową.

Z poważaniem
mgr inż. Mariusz Serżysko

 

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.